Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Amir Haj-Bolouri

Universitetslektor

Universitetslektor, biträdande

Filosofie Doktor i Informatik med inriktning mot AiL

Staff member at Division of Informatics.


Sammanfattning
Min forskning omfattar kunskapsområden som berör design och utveckling av artefakter som stödjer ett anpassningsbart lärande. Inom ramen för mitt avhandlingsarbete har jag varit delaktig i ett  forskningsprojekt som omfattar frågor och utmaningar kring en digitalisering av Samhällsorientering för nyanlända i Sverige. I projektet har vi genomfört multipla cykler av Action Design Research för att kombinera design, implementation, och utvärdering av IT-artefakter, med att designa pedagogiska strategier som realiserar Samhällsorientering genom stöd av E-Lärande. Projektet påbörjades 2013 och avslutades 2016, samt har genererat en kaskad med implikationer för forskning inom informatik med inriktning mot Arbetsintegrerat Lärande (AiL).

I huvudsak har min forskning tittat närmare på problematiska aspekter av att designa IT-artefakter som stöder integrationsarbetet i Sverige, med bäring gentemot fenomen som exempelvis: heterogeneitet bland professionella och slutanvändare och olika typer av närvaron. För att addressera problematiken kring dessa fenomen har jag inkorporerat en underliggande filosofi, bestående av filosofiska kärnteorier som belyser existentiella frågor kring 'vara' och närvaro från ett fenomenologiskt perspektiv, såväl som pragmatiskt filosofiska perspektiv som belyser sociala fenomen. Den underliggande filosofin har också fungerat som stöd för val av en designvetenskaplig ansats, som kombinerar design- och forskningsaktiviteter för att dels producera relevanta verksamhetsleverabler, och för att dels extrahera samt teoretisera vetenskapliga bidrag som konstituterar och motiverar behovet av att designa IT-artefakter för ett anpassningsbart lärande. 

Publikationer

Haj-Bolouri, A., Flensburg, P., Bernhardsson, L., Winman, T., Svensson, L.: Designing a web-based education platform for swedish civic orientation. In Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education (2014)

Haj-Bolouri, A., Svensson, L.: Designing for heterogeneous groups of end-users: towards a nascent design theory. In: Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education (2014)

Conceptualizing the Essence of Presence in Distance Education through Digital DaseinA Haj-Bolouri, P Flensburg, L SvenssonProceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 746-754, 201

Haj-Bolouri, A., Bernhardsson, L., Bernhardsson, P.: CollaborGeneous: a framework of collaborative IT-tools for heterogeneous groups of learners. In: Donnellan, B., Helfert, M., Kenneally, J., VanderMeer, D., Rothenberger, M., Winter, R. (eds.). LNCS, vol. 9073, pp. 376–380. Springer, Heidelberg (2015).

Haj-Bolouri, A. (2015). The Notion of Users in Design Science Research. Proceedings of the 38th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 38), Oulu, Finland, 9-12 August 2015.

Haj-Bolouri, A., Bernhardsson, L., & Rossi, M. (2015). Introducing PADRE: Participatory Action Design Research. In AIS SIGPRAG Pre-ICIS Workshop: Practice-based Design and Innovation of Digital Artifacts, December 12, 2015, Fort Worth, Texas, USA (pp. 1-16). SIGPrag.

Haj-Bolouri, A., Bernhardsson, L., Bernhardsson, P., Svensson, L.: An information systems design theory for adaptable e-learning. In: 49th Proceedings on Hawaii International Conference on System Sciences (2016)

Haj-Bolouri, A., Bernhardsson, L., & Rossi, M. (2016, May). PADRE: A Method for Participatory Action Design Research. In Proceedings of the 11th International Conference on Tackling Society's Grand Challenges with Design Science-Volume 9661(pp. 19-36). Springer-Verlag New York, Inc.

Babaheidari, S. M., Haj-Bolouri, A., Högberg, K., Ljundahl-Eriksson, M., Lundh Snis, U., Norström, L., ... & Willermark, S. (2016). Work integrated learning in a Doctoral course in informatics. In IRIS39-The 39th Information Systems Research Conference in Scandinavia, Ljungskile, Sweden, 7-10 August 2016.

Haj-Bolouri, A., Flensburg, A., and Thapa, D. (2016). Imparting social values through eLearning platform: A social learning approach. In IRIS39-The 39th Information Systems Research Conference in Scandinavia, Ljungskile, Sweden, 7-10 August 2016.

Sjöström, J., Chandra Kruse, L., and Haj-Bolouri, A. (2016). A Design Theory for Built-in Evaluation Support. In IRIS39-The 39th Information Systems Research Conference in Scandinavia, Ljungskile, Sweden, 7-10 August 2016.

Haj-Bolouri, A., Kruse Chandra, L., Iivari, J., and Flensburg, P. How Habermas' philosophy can inspire the design of information systems: the case of designing an open learning platform for social integration. (2016). Issue Nr 7 (2016). 2.

Chandra Kruse, L., Sjöström, J., Haj-Bolouri, A., and Flensburg, P. (2016). Software Embedded Evaluation Support in Design Science Research. AIS SIGPRAG Pre-ICIS Workshop on Practice-based Design and Innovation of Digital Artifacts.

Haj-Bolouri, A., and Flensburg, A. (2017). Conceptualizing the Essence of Presence in Distance Education through Digital Dasein. International Journal on E-Learning 16 (2), 149-173, 2017

Haj-Bolouri, A., Purao, S., Rossi, Matti., and Bernhardsson, L. (2017). Action Design Research as a Method-in-Use: Problems and Opportunities. 12th International Conference of Design Science Research in Information Technology and Systems.