Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ann-Britth Engström

Universitetsadjunkt

Staff member at Section for nursing - graduate level.


Arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i sjuksköterskeprogrammets terminer 2, 4 och 6. Samverkar med studierektorer och samordnare i vården för att samordna och utveckla VFU. Lärare i kurserna Omvårdnad vid somatisk ohälsa (OSB150) och Leda och utveckla professionell omvårdnad (LPO400) samt handleder studenter i examensarbetet på grundnivå.