Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Hallberg

Kommunikatör

Nyheter, press och forskning

Staff member at Office of Communication and International Relations.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Ställföreträdande avdelningschef för Kommunikationsavdelningen
- Pressansvarig kommunikatör
- Nyhetsansvarig; samordnar högskolans nyhetsarbete, skriver nyheter samt är redaktör för högskoleövergripande elektroniskt nyhetsbrev.
- Arbetar med forskningskommunikation
- Redaktör för högskolans digitala magasin Västpunkt
- Arbetar med kommunikativt stöd till högskolans ledning och styrelse.
- Redaktörskap och projektledning av Årsredovisning samt Budgetunderlag.
- Webbredaktör för ingången Forskning på hv.se.

Responsibilities
- Deputy Head of Department for the Communications Department
- Press officer
- News editor; coordinates news and press activities, writes news and is the editor of the universities electronic newsletter.


- Coordinates research communication
- Editor of the university's digital magazine Västpunkt
- Communicative support to the university's management and board.
- Editorship and project management of the Annual Report and "Budgetunderlag".
- Web editor for the entry Research at hv.se.