Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Communications Officer


Pressanansvarig kommunikatör/Forskningskommunikatör

anna.hallberg@hv.se D357

Organization

Staff member at Office of Communication and International Relations.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Ställföreträdande avdelningschef för Kommunikationsavdelningen
- Pressansvarig kommunikatör
- Nyhetsansvarig/samordnar högskolans nyhetsarbete (externa nyheter, nyhetsbrev etc)
- Arbetar med forskningskommunikation
- Redaktör för högskolans digitala magasin Västpunkt
- Arbetar med kommunikativt stöd till högskolans ledning 
- Webbredaktör för ingången Forskning på hv.se.


Responsibilities
- Deputy Head of Department for the Communications Department
- Press officer
- News editor; coordinates news and press activities
- Coordinates research communication
- Editor of the university''s digital research magazine Västpunkt
- Communicative support to the university''s management 
- Web editor for the entry Research at hv.se.