Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Tanderud

Anna Tanderud

Communications Officer

anna.tanderud@hv.se D356

Organization

Staff member at Office of Communication and International Relations.

Ansvar

- Ansvarig för intern kommunikation på KIR
- Nyhetsansvarig för interna nyheter; samordnar högskolans interna nyhetsarbete, skriver interna nyheter och är redaktör för högskolans nyhetsbrev till alla anställda
- Arbetar med kommunikativt stöd till högskolans ledning
-Huvudredaktör för högskolans medarbetarportal

- Kommunikativt stöd till högskolans campusutveckling
-Kommunikativt stöd till högskolans arbete med hållbar utveckling, kvalitet samt arbetsmiljö


Responsibilities

- Responsible for internal communication at KIR
- News editor for internal news; coordinates the university''s internal news, writes internal news and is the editor of the university''s newsletter to all employees
- Communicative support to the university''s management
-Editor for the university''s Staff portal

- Communicative support for the university''s campus development
-Communicative support for the university''s work with sustainable development, quality and work environment