Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Tanderud

Communications Officer

Staff member at Office of Communication and International Relations.


Ansvar

- Ansvarig för intern kommunikation på KIR

- Nyhetsansvarig för interna nyheter; samordnar högskolans interna nyhetsarbete, skriver interna nyheter och är redaktör för högskolans nyhetsbrev till alla anställda
- Arbetar med kommunikativt stöd till högskolans ledning
-Huvudredaktör för högskolans medarbetarportal

- Kommunikativt stöd till högskolans campusutveckling

-Kommunikativt stöd till högskolans arbete med hållbar utveckling, kvalitet samt arbetsmiljö

Responsibilities

- Responsible for internal communication at KIR

- News editor for internal news; coordinates the university''s internal news, writes internal news and is the editor of the university''s newsletter to all employees
- Communicative support to the university''s management
-Editor for the university''s Staff portal

- Communicative support for the university''s campus development

-Communicative support for the university''s work with sustainable development, quality and work environment