Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Wilner

Librarian

Staff member at Division of Library and Study Support.


For English, see below

Detta arbetar jag med:

Jag stödjer och hjälper forskare med bland annat informationssökning, publiceringsstrategier, öppen tillgång och forskningsdata. Jag registerar också forskningpublikationer och arbetar med webbsidorna för bibliotekets forskarstöd. 

Jag är med och arbetar för utveckling och utförande kring olika frågor kring bibliotekslokalen och har ett särskilt fokus på löpande uppgifter kring service och skyltar i biblioteket. Jag katalogiserar också böcker och har pass i bibliotekets informationsdisk ett flertal gånger i veckan.

Jag är adminstratör i SI-verksamheten som stöder SI-ledarna.

Jag ingår i följande grupper:

Team Forskarstöd och publicering

Team Biblioteksrummet

Team Skyltar och service (samordnare)

SBIP Informationsteam

Team Metadata och system

SI-verksamheten (administratör)

 My work:

I support and assist researchers on issues regarding information retrieval, publishing strategies, open access and research data. I also register research publications and work with the library´s research web.

I participate and work for development and execution around various issues around the library room and have a special focus on current tasks regarding service and signs. I also cataloging books and attend the library''''s information desk several times a week.

I am the administrator in the Supplemental Instruction Team which support the Supplemental Instructors.

 I participate in the following forums:

 Team Research support and publishing

 Team Library Room

 Team Signs and service (coordinator)

 SBIP information team

 Team Metadata and systems

 Supplemental Instruction Team (administrator)