Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Annika Eklund

Universitetslektor

Staff member at Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.


Annika Eklund (tidigare Andersson) arbetar som lektor i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Disputerade 2016 med avhandlingen In case of emergency: Collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations. Avhandlingsarbetet handlade om förutsättningar för lärande i fullskaliga samverkansövningar mellan polis, räddningstjänst och ambulans i Sverige. Mina forskningsintressen rör sig inom interprofessionellt lärande, övning/träning och verksamhetsutveckling med aktivitetsteoretisk grund. 

Aktiviteter under 2018: Tillsammans med en forskargrupp vid Katastrofmedicinskt centrum vid Umeå universitet studerar jag medicinskt omhändertagande och samverkan vid masskadehändelser i tunnlar. Jag projektleder ett forsknings- och utvärderingsuppdrag gällande kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterskor inom Västra Götalandsregionen.

 Undervisar främst på personalvetarprogrammet inom arbetsintegrerat lärande och organisationsteori med fokus på interprofessionell samverkan, samt organisatorisk hälsa. Ledamot i ämnesrådet för forskarutbildningen i pedagogik med inr AIL.

Föräldraledig maj 2018-våren 2019.

Publikationer i urval:  

Avhandling

Andersson, A. (2016). In case of emergency: collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations. University West, Trollhättan.

Peer review-artiklar (urval)

Andersson, A. & Lindström, B. (2017). Making collaboration work - developing boundary work and boundary awareness in emergency exercises. Journal of Workplace Learning, 29(4): 286-303.

Andersson, A. (2016). Boundaries as mechanisms for learning in emergency exercises with students from emergency service organizations. Journal of Vocational Education and Training, 68(2): 245-262.

Andersson A., Carlström E., Åhgren, B. & Berlin, J. (2014). Managing boundaries at the accident scene – a   qualitative study of collaboration exercises. International Journal of Emergency Services, 3(1): 77-94.

Andersson A., Carlström E. & Berlin J. (2013). Organisering av en fingerad verklighet – Om övningar mellan blåljusorganisationer. Nordiske Organisasjonsstudier, 15(3): 34-64.

Konferensbidrag

Eklund, A., Ottosson Högberg, S och Skyvell Nilsson M. (2018). Transition program for newly graduate nurses – exploring foundational activities for developing competence and capability, Nordic Conference in Nursing Research, Oslo 13-15 juni 2018. Posterpresentation.

Karlsson, S., Eklund, A., Saveman, B-I, och Gyllencreutz, L. (2018) Emergency medical care in major tunnel incidents – an integrative literature review. International Symposium on Tunnel Safety and Security (ISTSS), 14-16 mars 2018, Borås.

Andersson, A. & Lindström, B. (2016) Exploring boundaries in collaboration exercises with emergency service organizations. 7th Nordic conference on Cultural and Activity Research, ISCAR, Helsingör, June 16-18 2016.

Andersson, A. (2015). Boundary work and boundary awareness: a case study of an emergency exercise with blue light students. ISCRAM Conference, Kristiansand, May 24-27 2015.