Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Annika Eklund

Postdoktor

Universitetslektor

Staff member at Division of Psychology, Pedagogy and Sociology, Section for nursing - graduate level.


Annika Eklund (tidigare Andersson) har en postdoc-tjänst i vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (2020-2021). Under postdoc-tiden arbetar jag med två projekt: dels att ta fram och validera enkäter för utvärdering av Västra Götalandsregionen kliniska basår för nyutbildade sjuksköterskor, samt att genomföra utvärderingsstudier under två år; dels studier av övning för prehospital vård och ledning vid masskadehändelser i underjordsmiljö. Båda projekten har fokus på förutsättningar för lärande hos yrkesverksamma.

Disputerade 2016 med avhandlingen In case of emergency: Collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations. Avhandlingsarbetet handlade om förutsättningar för lärande i fullskaliga samverkansövningar med polis, räddningstjänst och ambulans i Sverige.

 Mina forskningsintressen rör sig inom interprofessionellt lärande, övning/träning och verksamhetsutveckling med aktivitetsteoretisk grund. Därefter har jag, tillsammans med en forskargrupp vid Katastrofmedicinskt centrum vid Umeå universitet, studerat jag medicinskt omhändertagande och samverkan vid masskadehändelser i tunnlar och gruvor. Har också utvärderat och beforskat kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterskor inom Västra Götalandsregionen. Undervisar främst på personalvetarprogrammet inom arbetsintegrerat lärande och organisationsteori med fokus på interprofessionell samverkan, samt organisatorisk hälsa.

Är tjänstledig från lektorat i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, vid Insitutionen för Individ och samhälle 2020-2021.

 

Publikationer i urval:  

Avhandling

Andersson, A. (2016). In case of emergency: collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations. University West, Trollhättan.

Peer review-artiklar (urval)

Holgersson, A., Eklund, A., Gyllencreutz, L. & Saveman, B-I. (2020) Emergency response in mass-casualty in tunnel incidents – with emphasis on prehospital care. Journal of Human Security, 16(1): 3-15.

Andersson, A. & Lindström, B. (2017). Making collaboration work - developing boundary work and boundary awareness in emergency exercises. Journal of Workplace Learning, 29(4): 286-303.

Andersson, A. (2016). Boundaries as mechanisms for learning in emergency exercises with students from emergency service organizations. Journal of Vocational Education and Training, 68(2): 245-262.

Andersson A., Carlström E., Åhgren, B. & Berlin, J. (2014). Managing boundaries at the accident scene – a   qualitative study of collaboration exercises. International Journal of Emergency Services, 3(1): 77-94.

Andersson A., Carlström E. & Berlin J. (2013). Organisering av en fingerad verklighet – Om övningar mellan blåljusorganisationer. Nordiske Organisasjonsstudier, 15(3): 34-64.

Konferensbidrag

Eklund, A., Ottosson Högberg, S och Skyvell Nilsson M. (2018). Transition program for newly graduate nurses – exploring foundational activities for developing competence and capability, Nordic Conference in Nursing Research, Oslo 13-15 juni 2018. Posterpresentation.

Karlsson, S., Eklund, A., Saveman, B-I, och Gyllencreutz, L. (2018) Emergency medical care in major tunnel incidents – an integrative literature review. International Symposium on Tunnel Safety and Security (ISTSS), 14-16 mars 2018, Borås.

Andersson, A. & Lindström, B. (2016) Exploring boundaries in collaboration exercises with emergency service organizations. 7th Nordic conference on Cultural and Activity Research, ISCAR, Helsingör, June 16-18 2016.

Andersson, A. (2015). Boundary work and boundary awareness: a case study of an emergency exercise with blue light students. ISCRAM Conference, Kristiansand, May 24-27 2015.