Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Camilla Seitl

Universitetslektor

Staff member at Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.

Conducts research in research centers, learning in and for the new working life, research areas, workintegrated learning, social sciences, sociology, social work, educational sciences, pedagogy.


BESKRIVNING

Jag arbetar vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst. Mitt forskningsintresse rör lärande i arbete, med fokus mot kommunal verksamhet. 

Mitt intresse kretsar kring kunskap och lärande i sociala sammanhang där människor interagerar med varandra. Hur individernas handlande formas av organisatoriska förutsättningar och av mellanmänskligt samspel samt hur interaktionen påverkar meningsskapandet, är del av detta.

Min forskning tillhör området Yrkeskunnande och kompetens i arbetslivet och ligger inom ramen för forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) vid Högskolan Väst.

GENOMFÖRT AVHANDLINGSARBETE

Jag har studerat målformuleringsarbete inom offentlig förvaltning. Min avhandling Informellt lärande i en formell organisation fokuser lärande och meingsskapande i arbete.

Den handlar om hur en kommunal organisations aktörer kommunicerar i utarbetandet av verksamhetsmål. I avhandlingen beskrivs och förklaras villkoren och formerna för denna process.

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT 

Lärandesamtal i arbete

Det är pedagogers lärande och kompetensutveckling som studeras. Det lärande som fokuseras är lärande mellan personer i didaktiska positioner - förskolepedagoger/förskolepersonal - i samband med arbete. I projetket används begreppet Lärandesamtal. Fokus är avgränsat till den aktivitet/det arbete som rör utveckllingssamtal och betonar det formella samtalets betydelse för arbete och utveckling.