Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Daniel Jakobsson

Writing supervisor

Staff member at Division of Educational Support and Development.


Jag är skrivhandledare på Språkvingen och undervisar studenter i akademiskt skrivande på svenska och/eller engelska.

Du kan kontakta mig för att få hjälp med ditt akademiska skrivande, språkfrågor och textstruktur.
---
I work as a writing supervisor at the Language resource centre (Språkvingen) and teaches students in academic writing in Swedish and/or in English.
You can contact me in order to get advices concerning your academic writing, language and structure.