Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Emma Sorbring

Professor

Staff member at Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.

Conducts research in research areas, child and youth studies, social sciences, psychology.


Research area/research interest

Emma Sorbrings research concerns parenthood and the development of children and young people. She often assumes the children's and young people's perspective in her research and is deeply engaged in their rights.

Teaching/supervision

Emma teaches mainly on the university's child and youth studies master's programs.

Keyword

Adolescents, rights, development, identity, life situation, risk taking.


Publications


Adolescents’ cognitive capacity reaches adult levels prior to their psychosocial maturity : Evidence for a "maturity gap" in a multinational, cross-sectional sample

Published

Adolescents’ cognitive capacity reaches adult levels prior to their psychosocial maturity : Evidence for a "maturity gap" in a multinational, cross-sectional sample

All countries distinguish between minors and adults for various legal purposes. Recent U.S. Supreme Court cases concerning the legal status of...

Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap

Published

Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap

Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt

Published

Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt

Chaos, Danger, and Maternal Parenting in Families : Links with Adolescent Adjustment in Low- and Middle-Income Countries

Published

Chaos, Danger, and Maternal Parenting in Families : Links with Adolescent Adjustment in Low- and Middle-Income Countries

The current longitudinal study is the first comparative investigation across Low- and Middle- Income Countries (LMICs) to test the hypothesis that...

En systematisk samverkansmodell

Published

En systematisk samverkansmodell

Environmental harshness and unpredictability, life history, and social and academic behavior of adolescents in nine countries.

Published

Environmental harshness and unpredictability, life history, and social and academic behavior of adolescents in nine countries.

Safety is essential for life. To survive, humans and other animals have developed sets of psychological and physiological adaptations known as life...

Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete

Published

Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete

Exempel 6: Implementering av evidensbaseratföräldrastödsprogram

Published

Exempel 6: Implementering av evidensbaseratföräldrastödsprogram

Forskningsmetoder för samverkansforskning

Published

Forskningsmetoder för samverkansforskning

Household income predicts trajectories of child internalizing and externalizing behavior in high-, middle-, and low-income countries

Published

Household income predicts trajectories of child internalizing and externalizing behavior in high-, middle-, and low-income countries

This study examined longitudinal links between household income and parents' education and children's trajectories of internalizing and externalizi...

Rapportering, spridning och nyttinggörande

Published

Rapportering, spridning och nyttinggörande

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd

Published

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd

Denna bok beskriver hur samverkansforskning kan användas för att främja och stärka barns och ungas välfärd. Här presenteras tio exempel på...

Tips och råd inför samverkansforskning

Published

Tips och råd inför samverkansforskning

Är samverkansforskning riktig forskning?

Published

Är samverkansforskning riktig forskning?

A cross-sectional examination of response inhibition and working memory on the Stroop task

Published

A cross-sectional examination of response inhibition and working memory on the Stroop task

The authors examined the association between working memory and response inhibition on the Stroop task using a cross-sectional, international sampl...

Age patterns in risk taking across the world

Published

Age patterns in risk taking across the world

Epidemiological data indicate that risk behaviors are among the leading causes of adolescent morbidity and mortality worldwide. Consistent with thi...

Arbetsintegrerat lärande med fokus på barn- och ungdomsvetenskap

Published

Arbetsintegrerat lärande med fokus på barn- och ungdomsvetenskap

Högskolan Väst har en profilering mot arbetsintegrerat lärande (AIL) och en del av den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen vid lärosätet...

Around the world, adolescence is a time of heightened sensation seeking and immature self-regulation

Published

Around the world, adolescence is a time of heightened sensation seeking and immature self-regulation

The dual systems model of adolescent risk-taking portrays the period as one characterized by a combination of heightened sensation seeking and...

Associations Between Perceived Material Deprivation, Parents' Discipline Practices, and Children's Behavior Problems : An International Perspective.

Published

Associations Between Perceived Material Deprivation, Parents' Discipline Practices, and Children's Behavior Problems : An International Perspective.

This study investigated the association between perceived material deprivation, children's behavior problems, and parents' disciplinary practices....

Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara

Published

Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara

Att våga utan att falla. : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Published

Att våga utan att falla. : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Trots att forskning kring ungdomars delaktighetoch relationer på internet är ett växande område är det få studier som belyser särskoleungdomars...

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

Published

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv

Bidirectional Relations Between Parenting and Behavior Problems From Age 8 to 13 in Nine Countries

Published

Bidirectional Relations Between Parenting and Behavior Problems From Age 8 to 13 in Nine Countries

This study used data from 12 cultural groups in nine countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and the Unite...

Children's agency in parent-child, teacher-pupil and peer relationship contexts.

Published

Children's agency in parent-child, teacher-pupil and peer relationship contexts.

PURPOSE: The aim of this study was to examine children's perception of their agency in different relationship contexts. Historically, most studies...

Global study of social odor awareness

Published

Global study of social odor awareness

Olfaction plays an important role in human social communication, including multiple domains in which people often rely on their sense of smell in t...

H@ssles and Hopes on the Internet : What Professionals Have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities

Published

H@ssles and Hopes on the Internet : What Professionals Have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities

This study aims to provide more in-depth knowledge about professionals' views regarding Internet use among youths with intellectual disability (ID)...

Komplexa internationella forskningssamarbeten : Att bryta den akademiska kolonialismen och hitta nya vägar

Published

Komplexa internationella forskningssamarbeten : Att bryta den akademiska kolonialismen och hitta nya vägar

Att uppleva, att ta intryck av och att lära från andra kulturer är något de flesta uppskattar och strävar efter genom att läsa böcker, se på film och...

Longitudinal associations between parenting and youth adjustment in twelve cultural groups : Cultural normativeness of parenting as a moderator

Published

Longitudinal associations between parenting and youth adjustment in twelve cultural groups : Cultural normativeness of parenting as a moderator

To examine whether the cultural normativeness of parents' beliefs and behaviors moderates the links between those beliefs and behaviors and youths'...

Parental acceptance–rejection and child prosocial behavior : Developmental transactions across the transition to adolescence in nine countries, mothers and fathers, and girls and boys.

Published

Parental acceptance–rejection and child prosocial behavior : Developmental transactions across the transition to adolescence in nine countries, mothers and fathers, and girls and boys.

Promoting children’s prosocial behavior is a goal for parents, healthcare professionals, and nations. Does positive parenting promote later child...

Parenting, culture, and the development of externalizing behaviors from age 7 to 14 in nine countries

Published

Parenting, culture, and the development of externalizing behaviors from age 7 to 14 in nine countries

Using multilevel models, we examined mother-, father-, and child-reported (N = 1,336 families) externalizing behavior problem trajectories from age...

Particip@tion on Internet? : Young people with intellectual disabilities and identification processes on Internet

Published

Particip@tion on Internet? : Young people with intellectual disabilities and identification processes on Internet

Although research on young people's identification processes on the Internet is a growing field, there are few studies that illustrate conditions f...

Relationships and the Internet

Published

Relationships and the Internet

The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social Work

Published

The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social Work

Previous research emphasizes the need for reflection in complex, dynamic practices, like social work.However, increased governance of the public...

Våld och kränkningar i ungas parrelationer

Published

Våld och kränkningar i ungas parrelationer

Within- and between-person and group variance in behavior and beliefs in cross-cultural longitudinal data

Published

Within- and between-person and group variance in behavior and beliefs in cross-cultural longitudinal data

Abstract This study grapples with what it means to be part of a cultural group, from a statistical modeling perspective. The method we present...

"Att sänka tröskeln och ge den långa berättelsen plats" : Om ett skolhälsoarbete där tillvaratagandet av barns och ungas eget aktörskap bidrar till att fler får stöd och hjälp

Published

"Att sänka tröskeln och ge den långa berättelsen plats" : Om ett skolhälsoarbete där tillvaratagandet av barns och ungas eget aktörskap bidrar till att fler får stöd och hjälp

Cross-national collaboration in the study of parenting and child adjustment

Published

Cross-national collaboration in the study of parenting and child adjustment

Editorial : Internet use and disability

Published

Editorial : Internet use and disability

"I'm a mother, but I'm also a facilitator in her every-day life" : Parents’ voices about barriers and support for internet participation among young people with intellectual disabilities

Published

"I'm a mother, but I'm also a facilitator in her every-day life" : Parents’ voices about barriers and support for internet participation among young people with intellectual disabilities

In general, the Internet is an arena where parents (as well as other adults) have limited insight and possibilities to support the young person....

Meeting adolescents 'where they're at' : the use of technology to prevent violence and abuse in adolescent romantic relationships

Published

Meeting adolescents 'where they're at' : the use of technology to prevent violence and abuse in adolescent romantic relationships

Mixed blessings : parental religiousness, parenting, and child adjustment in global perspective.

Published

Mixed blessings : parental religiousness, parenting, and child adjustment in global perspective.

BACKGROUND: Most studies of the effects of parental religiousness on parenting and child development focus on a particular religion or cultural...

New Em@ncipatory Landscapes? : Young People With Intellectual Disabilities, Internet Use and Identification Processes

Published

New Em@ncipatory Landscapes? : Young People With Intellectual Disabilities, Internet Use and Identification Processes

Although research on young people's identification processes on the Internet is a growing field, few studies illustrate conditions for young people...

Parenting and Positive Adjustment for Adolescents in Nine Countries : Novel Approaches and Findings from Europe, Asia, Africa and America

Published

Parenting and Positive Adjustment for Adolescents in Nine Countries : Novel Approaches and Findings from Europe, Asia, Africa and America

This chapter describes the theoretical background, methodology, and select empirical findings from the Parenting Across Cultures project, a...

Puberty Predicts Approach But Not Avoidance on the Iowa Gambling Task in a Multinational Sample

Published

Puberty Predicts Approach But Not Avoidance on the Iowa Gambling Task in a Multinational Sample

According to the dual systems model of adolescent risk taking, sensation seeking and impulse control follow different developmental trajectories...

Reward sensitivity, impulse control, and social cognition as mediators of the link between childhood family adversity and externalizing behavior in eight countries

Published

Reward sensitivity, impulse control, and social cognition as mediators of the link between childhood family adversity and externalizing behavior in eight countries

Using data from 1,177 families in eight countries (Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand, and the United States), we...

Severity and justness do not moderate the relation between corporal punishment and negative child outcomes : A multicultural and longitudinal study

Published

Severity and justness do not moderate the relation between corporal punishment and negative child outcomes : A multicultural and longitudinal study

There is strong evidence of a positive association between corporal punishment and negative child outcomes, but previous studies have suggested tha...

Skolans identifiering av barn i gråzonen

Published

Skolans identifiering av barn i gråzonen

I denna artikel genomlyses projektet Team Agera som ingår i Folkhälsomyndighetens nationella satsning på stöd till barn i riskmiljöer. Team Agera ä...

Teambaserat skolsocialt arbete : fördjupad och utökad elevhälsa

Published

Teambaserat skolsocialt arbete : fördjupad och utökad elevhälsa

The self-referral affordances of school-based social work support : a case study

Published

The self-referral affordances of school-based social work support : a case study

School-based social work can reach children at risk through the promotion of children’s participation in seeking support. Drawing on Gibson’s theor...

Attitudes towards dating violence among young people

Published

Attitudes towards dating violence among young people

Adolescent dating violence refers to interpersonal violence which occurs during young people s romantic relationships. Although current research ha...

Research projects