Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Eva Johansson

Universitetslektor

Staff member at Division of Business Administration.

Conducts research in social sciences, economics and business, business administration.


Publications


Assessment in Swedish preschool

Published

Assessment in Swedish preschool

Preschool teachers observe children’s behaviors and assess their abilities in relation to explicit or implicit expectations and norms daily. In...

Den avvikande individen i gruppen : specialpedagogik och inkluderande perspektiv

Published

Den avvikande individen i gruppen : specialpedagogik och inkluderande perspektiv

Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. : En etnografisk studie om bedömning i förskolekontext

Published

Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. : En etnografisk studie om bedömning i förskolekontext

This study examines the assessment practices and discourses in Swedish preschool in times of changing principles for state control and steering....

Erfarenhet och samtal : En studie om yrkeserfarenhetens betydelse i seminariesamtal

Published

Erfarenhet och samtal : En studie om yrkeserfarenhetens betydelse i seminariesamtal

Vid Högskolan Väst startades hösten 2008 en lärarutbildning där barnskötare utbildas till lärare. Barnskötarna ska ha minst tre års yrkeserfarenhet...

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Published

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Rapporten innehåller två delar. Den första utgörs av rapporteringen av det arbete som utförts inom projektet under de första 18 månaderna, den andr...

Individen och gruppen

Published

Individen och gruppen

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Published

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Mellan teori och praktik : Vad ser lärarstudenter under VFU?

Published

Mellan teori och praktik : Vad ser lärarstudenter under VFU?

Lärarutbildningens uppgift är att utbilda studenter till att kunna leda arbetet i en klass eller en barngrupp, men också att samtidigt kunna möta o...

MophR : a method proposal

Published

MophR : a method proposal

Quality in early childhood education and care - official policy and local practices : A Meta-ethnographic investigation

Published

Quality in early childhood education and care - official policy and local practices : A Meta-ethnographic investigation

Strategiskt och operativt arbete med validering av reell kompetens : Ett följeforskningsprojekt vid Högskolan Väst

Published

Strategiskt och operativt arbete med validering av reell kompetens : Ett följeforskningsprojekt vid Högskolan Väst

Denna rapport är en beskrivning, bland flera möjliga, om arbetet med validering och bedömning av reell kompetens som pågick på olika nivåer inom...

Unika individer och kollektivt samspel

Published

Unika individer och kollektivt samspel

I detta kapitel diskuterar vi kunskaper och kunskapande i förhållande till individ och grupp. Vilka föreskrifter finns i styrdokumenten? Vi dröjer...

Värdegrundsarbete : solklar eller urholkad process inom räddningsförbund

Published

Värdegrundsarbete : solklar eller urholkad process inom räddningsförbund

Begreppet värdegrund har blivit ett samlingsbegrepp för de flesta värdefrågor. Värde-grundens begrepp kan skapa förvirring av de grundläggande och...

What about becoming a professional teacher? : A study on education and experience

Published

What about becoming a professional teacher? : A study on education and experience

In Sweden, as in the other Nordic countries, teacher education programmes have in recent years become increasingly scientific. The importance of...