Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Filippa Lindahl

Filippa Lindahl

Senior lecturer

filippa.lindahl@hv.se I407

Organization

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Research area

Conducts research in humanities, languages and literature, general language studies.

Jag disputerade 2017 på en avhandling om satsfläta med relativsats i svenskan, och är lektor i nordiska språk. Min forskning handlar om ordföljden i de nordiska språken och kretsar ofta kring interaktionen mellan syntax och informationsstruktur. Jag har bland annat studerat satsflätor och ledföljden i satsens inledning mer generallt, men också objektsskifte. På senare år har jag intresserat mig för barns språktillägnande.

Jag undervisar främst i kurser om grammatik, semantik, sociolingvistik och språksituationen i norden.