Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Helena Korp

Universitetslektor

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Conducts research in social sciences, educational sciences, pedagogy.


FORSKNINGSOMRÅDE/FORSKNINGSINTRESSE

Mina forskningsintressen gäller dels skola och utbildning och vilka möjligheter till lärande, motivation och social inkludering som skolan ger elever med olika bakgrund; dels frågor om migration, integration och interkulturella relationer i samhället. Jag vill i forskningen gärna försöka relatera individers lärande och identitetsskapande till frågor om jämlikhet och en analys av institutionella och samhälleliga villkor. Exempel på forskningsprojekt som jag har engagerat mig i rör kunskapsbedömning, intelligensdiskurser och identitetsskapande i olika gymnasieprogram, nyanlända elevers utbildningssituation och självorganisering som väg till integration. Jag är aktiv i BUV-miljön på Högskolan Väst och gruppen Migration och Interkulturellt Lärande (MIL), samt ingår i styrgruppen för Mångfaldscentrum och Centrum för Hållbar utveckling.

Från och med den 1 januari 2021 kommer jag att vara verksamhetsledare för BUV-miljön.

 

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Min undervisning är huvudsakligen inom lärarprogrammen och främst yrkeslärarprogrammet och KPU (kompletterande utbildning för lärare). Mina fokusområden i undervisningen är läroplansteori, utbildningssociologi, kunskapsbedömning och vetenskaplig metod (etnografi). Jag handleder studenter på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå.

NYCKELORD

kunskapsbedömning, motivation, läroplansteori, social reproduktion, jämlikhet, integration, interkulturellt lärande, etnografi

Publications


A 'blind-spot' : reproduction of racism in educational landscapes

Published

A 'blind-spot' : reproduction of racism in educational landscapes

Differences in English teachers’ approaches to pupils’ out-of-school English encounters in relation to school and pupil demographic factors

Published

Differences in English teachers’ approaches to pupils’ out-of-school English encounters in relation to school and pupil demographic factors

The purpose of this questionnaire-based study is to investigate whether differences in ways in which teachers of English view the challenge of...

Elevers möten med engelska i och utanför skolan : Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap

Published

Elevers möten med engelska i och utanför skolan : Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap

Etnografi i forskning om ungdomars vardag

Published

Etnografi i forskning om ungdomars vardag

Exploring multi-sited ethnography as an approach for studying good practice in the L2 classroom

Published

Exploring multi-sited ethnography as an approach for studying good practice in the L2 classroom

Introduction This paper explores multi-sited ethnography (Marcus, 2011) as a research strategy in L2 classroom research in regard to a specific...

Find The Drive : On Co-Designing Practice And Experience Of A Research And Development Project Driven By Municipalities And University

Published

Find The Drive : On Co-Designing Practice And Experience Of A Research And Development Project Driven By Municipalities And University

This paper aims to highlight challenges and opportunities connected to collaboration between municipal school administrators, principals, teachers...

Generating Engagement : A Content Analysis of the Motivational Qualities in EFL Teachers’ Descriptions of Motivating Activities

Published

Generating Engagement : A Content Analysis of the Motivational Qualities in EFL Teachers’ Descriptions of Motivating Activities

Students’ declining motivation to learn English in school presents a major challenge for teachers (Ushioda, 2013) and motivation researchers need t...

Gymnasiet, en skola för alla : men på olika villkor

Published

Gymnasiet, en skola för alla : men på olika villkor

Hitta drivet : Studiemotivation och genusmönster i grundskolan

Published

Hitta drivet : Studiemotivation och genusmönster i grundskolan

"I think I would have learnt more if they had tried to teach us more"

Published

"I think I would have learnt more if they had tried to teach us more"

'I think i would have learnt more if they had tried to teach us more' - performativity, learning and identities in a swedish transport programme

Published

'I think i would have learnt more if they had tried to teach us more' - performativity, learning and identities in a swedish transport programme

This study is based on an ethnography that was carried out in the Transport Programme (TP) in a Swedish upper secondary school (in this paper...

Identitetserbjudanden och lärar–elevrelationen

Published

Identitetserbjudanden och lärar–elevrelationen

Individual Development Plans in the Swedish Comprehensive School : Supporting High Quality Learning and Equity, or Rote Learning and Social Reproduction?

Published

Individual Development Plans in the Swedish Comprehensive School : Supporting High Quality Learning and Equity, or Rote Learning and Social Reproduction?

In Swedish compulsory school, individual development plans (IDPs) are mandatory for all students up to 6th grade. The purpose is to summarize and...

Individual Education Plans : sustaining or challenging power relations?

Published

Individual Education Plans : sustaining or challenging power relations?

This study is based on an analysis of a sample of so called Individual Education Plans (IEP) from 233 Swedish students in grade five. It addresses...

Inkludering och likvärdighetför nyanlända elever i grundskolan : en fallstudie i två kommuner

Published

Inkludering och likvärdighetför nyanlända elever i grundskolan : en fallstudie i två kommuner

Kunskapsbedömning : Vad, hur, varför? :  kunskapsöversikt

Published

Kunskapsbedömning : Vad, hur, varför? :  kunskapsöversikt

I den här kunskapsöversikten sammanställs forskning inom området bedömning och den riktar sig främst till lärare och rektorer. Kunskapsöversikten...

Language Training and Meaningful Waiting : the Impact on Refugees' L2, Identity and Agency of taking an Intensive Language Course While in Asylum Accommodation

Published

Language Training and Meaningful Waiting : the Impact on Refugees' L2, Identity and Agency of taking an Intensive Language Course While in Asylum Accommodation

Lika chanser i gymnasiet? : en studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

Published

Lika chanser i gymnasiet? : en studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram

Published

Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram

Mapping of the Newcomers' Reception and Educational Situation and their transition in the School system in Sweden.

Published

Mapping of the Newcomers' Reception and Educational Situation and their transition in the School system in Sweden.

ID: 3386 / 26 SES 03 C JS: 426. Educational Leadership Paper (Copy for Joint Session) Alternative EERA Network: 07. Social Justice and Intercultura...

Migrating Newcomers' in the Swedish Educational System - What's the Politics in that? : KAN-projektet: Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan.

Published

Migrating Newcomers' in the Swedish Educational System - What's the Politics in that? : KAN-projektet: Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan.

The Swedish Parliament and the Government draw up the overall national goals regarding the educational system. Education in Sweden has had a strong...

Motivational Strategies and the Reframing of English : Activity Design and Challenges for Teachers in Contexts of Extensive Extramural Encounters

Published

Motivational Strategies and the Reframing of English : Activity Design and Challenges for Teachers in Contexts of Extensive Extramural Encounters

Motivational strategies are underresearched, and studies so far conducted have been in sociolinguistic contexts where English is not extensively...

Nationella prov och likvärdig betygssättning i gymnasiet

Published

Nationella prov och likvärdig betygssättning i gymnasiet

Kapitlet handlar om hur nationella prov används i gymnasiet och hur de fungerar som stöd för likvärdig betygssättning i olika program och ämnen. De...

Pædagogisk brug af test : et systematisk review

Published

Pædagogisk brug af test : et systematisk review

Smart eller inte? : Hur kulturella föreställningar om intelligens påverkar ungdomars identitet och livsbanor

Published

Smart eller inte? : Hur kulturella föreställningar om intelligens påverkar ungdomars identitet och livsbanor

Kapitlet beskriver intelligensdiskurser som kontext.

Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola

Published

Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola

Teachers’ implicit theories of intelligence : influences from different disciplines and scientific theories

Published

Teachers’ implicit theories of intelligence : influences from different disciplines and scientific theories

A sample of 226 Swedish high school teachers from various knowledge domains completed self-report measures of intelligence regarding implicit...

The predicament of the child refugee : €“ understanding health and wellbeing in the daily life of migrant children and young people

Published

The predicament of the child refugee : €“ understanding health and wellbeing in the daily life of migrant children and young people

Tutoring Newly Arrived Students in Sweden : A Matter of Trial and Error?

Published

Tutoring Newly Arrived Students in Sweden : A Matter of Trial and Error?

General description This research deals with tutoring in the mother tongue to support newly arrived students in Swedish elementary schools. Althoug...

What counts as being smart around here? : Students' identity making and valued discourses in vocational upper secondary education

Published

What counts as being smart around here? : Students' identity making and valued discourses in vocational upper secondary education

What counts as being smart around here? the performance of smartness and masculinity in vocational upper secondary education

Published

What counts as being smart around here? the performance of smartness and masculinity in vocational upper secondary education

This article is based on an ethnographic study of the transport program, a vocational education with strong masculine tradition, in a Swedish upper...

Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization

Published

Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization

The focus of this presentation is on work integrated learning in higher education that takes place in a cultural context different to that which th...

Research projects