Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Henrik Oscott

Media Technician

Staff member at Division of Educational Support and Development.


For english, see below.

Detta arbetar jag med:

Jag jobbar med stöd till lärare som skall skapa undervisningsmaterial i form av ljud och bild, rörlig som stilla. Även med streaming av event och konferenser.

Ett stycke till.

Följande grupperingar ingår jag i

  • Medieteknik
  • SBIP:s Infoteam
  • Avrop och upphandling

My work:

I work with supporting teachers in making educational content, be it either as sound or images, moving or still. I also work with streaming events and conferenses.

An extra paragraph.

I participate in following forums:

  • Media
  • SBIP information team
  • Framework agreements and call-off