Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inga Wernersson

Professor, senior

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Conducts research in social sciences, educational sciences.


Publications


Conclusions

Published

Conclusions

Food in Relation to Sustainable Development Expressed in Swedish Syllabuses of Home and Consumer Studies : At Present and Past

Published

Food in Relation to Sustainable Development Expressed in Swedish Syllabuses of Home and Consumer Studies : At Present and Past

Little is known what the term sustainable development entails in relation to the school subject of home and consumer studies and the subject’s...

Från könsroller till konstruktion av identitet : ett pedagogisktforskningsfält genom fyra decennier

Published

Från könsroller till konstruktion av identitet : ett pedagogisktforskningsfält genom fyra decennier

Home economics teachers’ perceptions of facilitating and inhibiting factors when teaching sustainable food consumption

Published

Home economics teachers’ perceptions of facilitating and inhibiting factors when teaching sustainable food consumption

The aim of the present study is to explore experienced home economics (HE) teachers’ perceptions of the influencing factors that condition their...

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Published

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Rapporten innehåller två delar. Den första utgörs av rapporteringen av det arbete som utförts inom projektet under de första 18 månaderna, den andr...

Individen och gruppen i samhällets uppdrag till läraren

Published

Individen och gruppen i samhällets uppdrag till läraren

Introduction

Published

Introduction

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Published

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Men, masculinities and teaching in early childhood education : International perspectives on gender and care

Published

Men, masculinities and teaching in early childhood education : International perspectives on gender and care

This stimulating book sets out to critically explore the notion of men, masculinities and teaching in early childhood education. It addresses the...

More men? : Swedish arguments over four decades about ’missing men’ in ece and care

Published

More men? : Swedish arguments over four decades about ’missing men’ in ece and care

Män i förskolan : kartläggning och analys av insatser

Published

Män i förskolan : kartläggning och analys av insatser

Sammanfattning Föreliggande arbete rapporterar ett uppdrag från Skolverket att kartlägga och analysera åtgärder, som har genomförts sedan 1970 för...

Om "pojkkris", jämställdhet och förakt för svaghet

Published

Om "pojkkris", jämställdhet och förakt för svaghet

”Pojkkrisen”, pojkars lägre skolprestationer, verkar nästan ha blivit bortglömd i den stora ”kunskapskrisen”.  Inte heller är den specifikt svensk...

Pupils' Participation in and Response to Sustainable Food Education in Swedish Home and Consumer Studies : A Case-Study

Published

Pupils' Participation in and Response to Sustainable Food Education in Swedish Home and Consumer Studies : A Case-Study

The aim of this study is to explore conditioning factors influencing learning opportunities in food-related education taught from a perspective of...

Scholarly skills as everyday practice : implications for education

Published

Scholarly skills as everyday practice : implications for education

Purpose - The purpose of this paper is to understand how teachers, nurses and engineers view the use of scholarly skills, such as research and...

The Role of Reflection in Family Support Social Work and Its Possible Promotion by a Research-Supported Model

Published

The Role of Reflection in Family Support Social Work and Its Possible Promotion by a Research-Supported Model

Purpose: There is a prevailing controversy over the use of evidencebased practice (EBP) within human-service organizations. Since it is argued that...

The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social Work

Published

The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social Work

Previous research emphasizes the need for reflection in complex, dynamic practices, like social work.However, increased governance of the public...

Vetenskaplighet som yrkeskompetens : en intervjustudiestudie

Published

Vetenskaplighet som yrkeskompetens : en intervjustudiestudie

According to the Swedish Higher Education Act all university education should aim at developing students' abilities to make independent and critica...