Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ingrid Granbom

Universitetslektor

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Conducts research in social sciences, educational sciences, pedagogy.


Publications


Barns och elevers övergångar mellan olika skolformer

Published

Barns och elevers övergångar mellan olika skolformer

Children’s Transitions from Preschool to School

Published

Children’s Transitions from Preschool to School

This is an ongoing project where one community in Sweden, along with University West, are studying children's transitions between different school...

Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola

Published

Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola

Män i förskolan : kartläggning och analys av insatser

Published

Män i förskolan : kartläggning och analys av insatser

Sammanfattning Föreliggande arbete rapporterar ett uppdrag från Skolverket att kartlägga och analysera åtgärder, som har genomförts sedan 1970 för...

Teachers’ beliefs, norms and values of gender equality in pre-schools

Published

Teachers’ beliefs, norms and values of gender equality in pre-schools

"Vi har nästan blivit för bra" : lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Published

"Vi har nästan blivit för bra" : lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik

Research projects