Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Karin Flensner

Universitetslektor

Fil dr

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Conducts research in social sciences, educational sciences.


Publications


A 'blind-spot' : reproduction of racism in educational landscapes

Published

A 'blind-spot' : reproduction of racism in educational landscapes

Being safe from what and safe for whom? : A critical discussion of the conceptual metaphor of "safe space"

Published

Being safe from what and safe for whom? : A critical discussion of the conceptual metaphor of "safe space"

Safe space, used in educational settings as a metaphor,stresses the importance of the classroom being a learningenvironment characterised by respec...

Det föränderliga klassrummet

Published

Det föränderliga klassrummet

Discourses of Religion and Secularism in Religious Education Classrooms

Published

Discourses of Religion and Secularism in Religious Education Classrooms

This book answers the question on how students and teachers talk about religion when the mandatory and nonconfessional school subject of Religious...

Discourses of religion in the classroom practice : Religious Education in upper secondary school at vocational and academic preparatory programs.

Published

Discourses of religion in the classroom practice : Religious Education in upper secondary school at vocational and academic preparatory programs.

Divergent opinions and controversial issues in the Religious Education classroom practice

Published

Divergent opinions and controversial issues in the Religious Education classroom practice

"Everyone can play football no matter where they come from" : Discourses in open sport activities for newly arrived children and teenagers

Published

"Everyone can play football no matter where they come from" : Discourses in open sport activities for newly arrived children and teenagers

Existential Questions in Religious Education : Opening up Discussions in Upper Secondary School

Published

Existential Questions in Religious Education : Opening up Discussions in Upper Secondary School

Finns det några religiösa här? : Pedagogiskt drama som metodik i ämneslärarutbildningen i religionskunskap

Published

Finns det några religiösa här? : Pedagogiskt drama som metodik i ämneslärarutbildningen i religionskunskap

In recent years, both school and teacher education have been much debated in Sweden and a vast amount of reforms has been implemented. One of the...

From Christian Religious Education to Religious Education in Sweden : Classroom Observations, Early Video Ethnography and the National Curriculum of 1962

Published

From Christian Religious Education to Religious Education in Sweden : Classroom Observations, Early Video Ethnography and the National Curriculum of 1962

Global conflicts and controversial issues in the classrom practice

Published

Global conflicts and controversial issues in the classrom practice

Global conflicts with local consequences in the classroom practice : The Middle Eastern conflicts in Religious Education and Civics

Published

Global conflicts with local consequences in the classroom practice : The Middle Eastern conflicts in Religious Education and Civics

The Middle Eastern conflicts have become global conflicts through the actors of the conflicts operating and recruiting worldwide, through the use o...

Idrott som integrationsarena? : Agens, inkludering och interkulturella möten i barn- och ungdomsidrott

Published

Idrott som integrationsarena? : Agens, inkludering och interkulturella möten i barn- och ungdomsidrott

Inkludering och likvärdighetför nyanlända elever i grundskolan : en fallstudie i två kommuner

Published

Inkludering och likvärdighetför nyanlända elever i grundskolan : en fallstudie i två kommuner

Ja vem vågar vara interkulturell? : Recension av Vem vågar vara interkulturell? En vänbok till Pirjo Lahdenperä av Kirsch, F-M, León Rosales, R & Rodell Olgaç, C (red.)

Published

Ja vem vågar vara interkulturell? : Recension av Vem vågar vara interkulturell? En vänbok till Pirjo Lahdenperä av Kirsch, F-M, León Rosales, R & Rodell Olgaç, C (red.)

Jag är neutral! : Sekularistiska diskurser om religion i religionskunskapsrummet

Published

Jag är neutral! : Sekularistiska diskurser om religion i religionskunskapsrummet

Jihadists and refugees at the theatre : Global conflicts in classroom practices in Sweden

Published

Jihadists and refugees at the theatre : Global conflicts in classroom practices in Sweden

In democratic societies schools have an obligation to address complex societal issues such as ethnic/religious tensions and social conflicts. The...

Levd religion i klassrummet

Published

Levd religion i klassrummet

Lived Religion and Religious Education

Published

Lived Religion and Religious Education

Livsåskådningarnas väg till hälsa

Published

Livsåskådningarnas väg till hälsa

Läsarna – då och nu

Published

Läsarna – då och nu

Migrating Newcomers' in the Swedish Educational System - What's the Politics in that? : KAN-projektet: Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan.

Published

Migrating Newcomers' in the Swedish Educational System - What's the Politics in that? : KAN-projektet: Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan.

The Swedish Parliament and the Government draw up the overall national goals regarding the educational system. Education in Sweden has had a strong...

Ni ber på svenska, vi ber på tigrinja, det är den enda skillnaden

Published

Ni ber på svenska, vi ber på tigrinja, det är den enda skillnaden

Non-confessional = neutral? : Discourses of religion in contemporary pluralistic Swedish RE-classrooms

Published

Non-confessional = neutral? : Discourses of religion in contemporary pluralistic Swedish RE-classrooms

My proposal will discuss the scope of neutrality and objectivity in the context of non-confessional integrative RE in the Swedish pluralistic...

Olika klassrumsdiskurser och dess konsekvenser för ämneskonstruktion och lärande i religionskunskap

Published

Olika klassrumsdiskurser och dess konsekvenser för ämneskonstruktion och lärande i religionskunskap

Olika skoldiskurser och dess konsekvenser för ämneskonstruktion och lärande Att utbildningen på olika program i den svenska gymnasieskolan dominera...

Religion och vetenskap

Published

Religion och vetenskap

Religionskunskapsämnet i fokus : sekularitet och mångfald

Published

Religionskunskapsämnet i fokus : sekularitet och mångfald

Religious Education in contemporary pluralistic Sweden

Published

Religious Education in contemporary pluralistic Sweden

Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden

Published

Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden

In the mandatory, integrative and non-confessional school subject of Religious Education in Sweden, all students are taught together regardless of...

Religious Education in the multicultural society

Published

Religious Education in the multicultural society

Representation of Religions : Religious Education in Classroom Practice

Published

Representation of Religions : Religious Education in Classroom Practice

In the Swedish mandatory and non-confessional school subject of Religious Education (RE) all pupils are taught together in the same classroom...

Samma konflikter men olika inramning : Kontroversiella frågor relaterade till Mellanösternkonflikterna i religionskunskap och samhällskunskap

Published

Samma konflikter men olika inramning : Kontroversiella frågor relaterade till Mellanösternkonflikterna i religionskunskap och samhällskunskap

The conflicts in the Middle East are not confined to a geographical area but have both a global and a local dimension. International conflicts,...

Secularized and Multi-Religious Classroom Practice-Discourses and Interactions

Published

Secularized and Multi-Religious Classroom Practice-Discourses and Interactions

Secularization and diversity are two social features that characterize the contemporary world. The rhetoric of the public debate in a number of...

Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola

Published

Studiehandledning för nyanlända elever i svensk skola

Swedish religious education at the end of the 1960s : Classroom observations, early video ethnography and the national curriculum of 1962

Published

Swedish religious education at the end of the 1960s : Classroom observations, early video ethnography and the national curriculum of 1962

The aim of this article is to present a unique corpus of film-recorded classroom observations of sixth-grade classes (age 12-13) in the Swedish...

Tankar från styrelsen : Tema reformationen

Published

Tankar från styrelsen : Tema reformationen

Tema Hållbar utveckling

Published

Tema Hållbar utveckling

Tema Migration

Published

Tema Migration

The same conflicts but different framing : The Middle Eastern conflicts in Religious Education and Civics

Published

The same conflicts but different framing : The Middle Eastern conflicts in Religious Education and Civics

The conflicts in the Middle East are not confined to a geographical area but have both a global and a local dimension. International conflicts,...

Who is “we” in the classroom of Religious Education?

Published

Who is “we” in the classroom of Religious Education?

The aim of this paper is to analyze some of the discourses that can be discerned in a classroom of Religious Education in upper secondary school in...

Research projects