Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Karin Lager

Postdoktor

Staff member at Division of Educational Science and Languages.


Jag är lektor inom Barn och ungdomsvetenskap. För tillfället arbetar jag i ett postdoc-projekt inom Arbetsintegrerat lärande och Barn och ungdomsvetenskap. Mina forskningsintressen handlar om kvalitet och policyfrågor i pedagogisk verksamhet som fritidshem, skola och förskola. I min avhandling studerade jag kommuners, förskolors och fritidshems systematiska kvalitetsarbete utifrån ett policyperspektiv. I mitt pågående forskningsprojekt studerar jag barns fritid i fritidshem dels utifrån ett kvalitetsperspektiv, dels utifrån barns perspektiv. Studien fokuserar vad barn möter i fritidshem i form av innehåll, personella och materiella resurser. Projektet syftar även till att utveckla metoder för utvärdering i fritidshem där barns perspektiv är en central utgångspunkt.

Jag har under många år arbetat med lärarutbildning och har ett särskilt intresse för professionsfrågor som rör grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.