Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lars Johansson

Lars Johansson

Avdelningschef

lars.johansson@hv.se G348

Organization

Staff member at Division of Educational Support and Development.

DETTA ARBETAR JAG MED:

Olika former av chefsuppdrag inom ramen för min tjänst som avdelningschef samt ledningsrepresentant för enheten. Undervisar inom medieproduktion och högskolepdagogik samt leder IKT-rådet vid Högskolan Väst. Är också projektledare för delprojektet lärmiljöer inom campusutvecklingprojektet.

FÖLJANDE GRUPPER INGÅR JAG I

  • Ledningsgrupp SBIP
  • Ledningsgrupp Campus-Tech
  • IKT-råd (ordförande)
  • Styrgrupp Digital Examination (projektägare)
  • Campusutveckling, projektledare lärmiljöer
  • Förvaltningens ledningsgrupp lärar- och studentstöd
  • ITHU (kontaktperson för HV)

MY WORK:

I work as head of the Department for Educational Development and Student Aid. Teaches in media production and higher education pedagogy.