Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lars Johansson

Head of Division

Staff member at Division of Educational Support and Development.


DETTA ARBETAR JAG MED:

Olika former av chefsuppdrag inom ramen för min tjänst som avdelningschef samt ledningsrepresentant för enheten. Undervisar inom medieproduktion och högskolepdagogik samt leder IKT-rådet vid Högskolan Väst. Är också projektledare för delprojektet lärmiljöer inom campusutvecklingprojektet.

FÖLJANDE GRUPPER INGÅR JAG I

  • Ledningsgrupp SBIP
  • Ledningsgrupp Campus-Tech
  • IKT-råd (ordförande)
  • Styrgrupp Digital Examination (projektägare)
  • Campusutveckling, projektledare lärmiljöer
  • Förvaltningens ledningsgrupp lärar- och studentstöd
  • ITHU (kontaktperson för HV)

MY WORK:

I work as head of the Department for Educational Development and Student Aid. Teaches in media production and higher education pedagogy.