Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Lindhé

Samverkansstrateg

Staff member at Office of Communication and International Relations.


Tjänstgör f.n. 50 %

  • Leder VINNOVA-finansierade K3-projektet "Nya Vägar för flexibilitet i högre utbildning - i hela landet" som pågår t.o.m. 2020-12-31.
  • Ingår i styrelsen för nationella nätverket UniLink.
  • Delaktig i högskolans samverkan med lokala och regionala externa aktörer
  • Delaktig i övergripande utvecklingsdiskussion rörande samverkan vid Högskolan Väst. 


  • Övrig bakgrundsinfo:
  • Under ett flertal år ansvarat för övergripande omvärldsbevakning och opinionsbildning samt medverkat i det strategiska arbetet för högskolans utveckling
  • Samordnade tidigare högskolans samverkansarbete och var ordförande för högskolans Samverkansråd (numera AIL-råd).
  • Tidigare Vice ordförande i styrelsen för
Drivhuset vid Högskolan Väst.

* T.f. Rektor Stiftelsen Stenebyskolan/Bitr. högskolerektor Steneby Göteborgs universitet 2007/2008

* Informationschef Högskolan Väst 2000-2007

* Internationell samordnare Högskolan Väst 1997-2000

* Informatör och redaktör, Högskolan i Karlstad (nuv. Karlstads univ.) 1987-1996