Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Lindhé

Collaboration Strategist

Rektorsråd för samverkan

Staff member at Grants and Innovation Office.


Tjänstgör f.n. 50 %

  • Samordnar högskolans arbete med UKÄ:s tematiska utvärdering av samverkan vid lärosätena
  • Ingår i interimistiska styrgruppen för etablering av Västsvenska Arenan för Hållbar Utveckling
  • Ingår i Högskolan Västs lokala "Office" för STARS-EU-alliansen samt i arbetsgruppen Regional Transition Accelerator.
  • Utredde under 2021/22 möjlig etablering av Societal Impact Hub West, ingår i styrgruppen
  • Har lett VINNOVA-finansierade K3-projektet "Nya Vägar för flexibilitet i högre utbildning - i hela landet" som pågick 2017-2020. 
  • Delaktig i högskolans samverkan med lokala och regionala externa aktörer
  • Delaktig i övergripande utvecklingsdiskussion rörande samverkan vid Högskolan Väst. 
  • Övrig bakgrundsinfo:
  • Under ett flertal år ansvarat för övergripande omvärldsbevakning och opinionsbildning samt medverkat i det strategiska arbetet för högskolans utveckling
  • Samordnade tidigare högskolans samverkansarbete och var ordförande för högskolans Samverkansråd (numera AIL-råd).
  • Tidigare Vice ordförande i styrelsen för Drivhuset vid Högskolan Väst.

* T.f. Rektor Stiftelsen Stenebyskolan/Bitr. högskolerektor Steneby Göteborgs universitet 2007/2008

* Informationschef Högskolan Väst 2000-2007

* Internationell samordnare Högskolan Väst 1997-2000

* Informatör och redaktör, Högskolan i Karlstad (nuv. Karlstads univ.) 1987-1996