Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lena Nilsson

Universitetslektor

Staff member at Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.

Conducts research in social sciences, educational sciences, pedagogy.


Publications


Aktioner för hälsa och skolutveckling : ett pilotprojekt om hälsa och lärande

Published

Aktioner för hälsa och skolutveckling : ett pilotprojekt om hälsa och lärande

Aktionsforskning som modell för utvecklingsprocesser och lärande i äldreomsorg och förskola

Published

Aktionsforskning som modell för utvecklingsprocesser och lärande i äldreomsorg och förskola

Utgångspunkt i detta paper är ett utvecklingsarbete vars ursprungliga syfte var att söka nya arbetsuppgifter för kommunal musikskola. Eftersom...

Att bygga gemensamma miljöer : delaktighet och lärande genom dialogplanering

Published

Att bygga gemensamma miljöer : delaktighet och lärande genom dialogplanering

The aim is to investigate how dialogue planning can provide users and professionals with tools for learning and be a path to organizational...

Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap

Published

Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap

Att kunna eller veta sin plats : en pedagogisk planeringsprocess för elever, skolpersonal och förvaltare

Published

Att kunna eller veta sin plats : en pedagogisk planeringsprocess för elever, skolpersonal och förvaltare

Denna rapport är för det första en litteraturöversikt över forskning om rummets påverkan på elevers lärande och om olika gruppers möjligheter till...

Att utveckla kunskap om matematiksvårigheter med utgångspunkt från lärares kunskap och erfarenhet

Published

Att utveckla kunskap om matematiksvårigheter med utgångspunkt från lärares kunskap och erfarenhet

Många lärare deltar i kompetensutveckling. Tidigare var det ofta fristående ämneskurser på grund- eller fördjupningsnivå. Numera erbjuds...

Attitudes to Ageing and Elderly Care : Film Stories as Mirror or Creator of Norms

Published

Attitudes to Ageing and Elderly Care : Film Stories as Mirror or Creator of Norms

Research on representations of older people in popular culture shows that this group is awarded limited space and often assigned negative images. H...

Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt

Published

Barns och ungas välfärd och ett kunskapsbaserat arbetssätt

Brukets nya döttrar : pedagogiska perspektiv i en mållös utvärdering av ett sex- och samlevnadsprojekt

Published

Brukets nya döttrar : pedagogiska perspektiv i en mållös utvärdering av ett sex- och samlevnadsprojekt

Denna utvärdering handlar om ett sex- och samlevnadsprojekt som vänder sig till invandrare. Såväl projektet som utvärderingen har genomförts med...

Children's Perspectives on Health. : What Makes Children Feel Good According to Themselves?

Published

Children's Perspectives on Health. : What Makes Children Feel Good According to Themselves?

The object of this study is to examine children’s perspectives on health and what elements make them feel good. Health promoting contributions rare...

Co-generative learning at the frontline of elderly care : options for full-time work in the outermost reaches of the organisation

Published

Co-generative learning at the frontline of elderly care : options for full-time work in the outermost reaches of the organisation

The proportion of elderly in the population grows all over the world which means a great challenge providing qualified health care, care in nursing...

Cultural activities for the elderly : project, organizational development or innovation for the future?

Published

Cultural activities for the elderly : project, organizational development or innovation for the future?

"Det är roligt när de kommer och spelar och sjunger" : Kulturprojekt för äldre - ett utvecklingsarbete?

Published

"Det är roligt när de kommer och spelar och sjunger" : Kulturprojekt för äldre - ett utvecklingsarbete?

"Det är upp till er hur det ska bli..." : att följa en renoveringsprocess i skolmiljö

Published

"Det är upp till er hur det ska bli..." : att följa en renoveringsprocess i skolmiljö

Denna studie sätter fokus på elevers delaktighet i dialogplanering vid renovering av skolmiljö. Vårt projektintresse har vuxit fram i en växelverka...

Dialog och cogenerativt lärande som kompetensutvecklingsmöjlighet

Published

Dialog och cogenerativt lärande som kompetensutvecklingsmöjlighet

Andelen äldre i befolkningen ökar, vilket innebär en utmaning för olika aktörer när det gäller att kunna ge äldre vård och omsorg med hög kvalitet...

Displaying Mathematical Literacy : Pupils' Talk about Mathematical Activities

Published

Displaying Mathematical Literacy : Pupils' Talk about Mathematical Activities

The aim of the study was to exemplify pupils’ mastering of mathematical literacy. The study is a comparative multiple case study. In pupils’ talk o...

Division i år fem : med fokus på benämnda uppgifter

Published

Division i år fem : med fokus på benämnda uppgifter

Syftet med vår uppsats är att undersöka och jämföra vilka strategier eleverna använder sig av, vid benämnda uppgifter i division i år fem. Detta...

Du äger ditt liv : Vad vill du med ditt liv?

Published

Du äger ditt liv : Vad vill du med ditt liv?

Exempel 1: Att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd

Published

Exempel 1: Att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd

Forskning i samverkan : Att vara nära men se med nya ögon

Published

Forskning i samverkan : Att vara nära men se med nya ögon

The purpose of this article is to investigate how collaborative research can be used to develop early interventions in preschool. The research has...

Forskningsmetoder för samverkansforskning

Published

Forskningsmetoder för samverkansforskning

Hälsa och lärande : Kunskapssammanställning avseende samband mellan elevers hälsa och studieframgång/inlärning

Published

Hälsa och lärande : Kunskapssammanställning avseende samband mellan elevers hälsa och studieframgång/inlärning

Hälsa och lärande är något det talas mycket om men kunskapen på området är bristfällig. Den forskning som finns har olika utgångspunkter vilket vis...

Hälsofrämjande och inkluderande processer

Published

Hälsofrämjande och inkluderande processer

Kapitlet diskuterar hur inkluderande och hälsofrämjande arbetssätt kan förstås i relation till vartannat. Exempel ges från lärarstudenters användni...

Hälsofrämjande strategier i skola vård och omsorg : delrapport III i forskningsprojektet Långtidsfrisk eller långtidssjukskriven

Published

Hälsofrämjande strategier i skola vård och omsorg : delrapport III i forskningsprojektet Långtidsfrisk eller långtidssjukskriven

Bakgrund: Under perioden 1997-2004 har det skett en dramatisk ökning av sjukfrånvaro och långtidssjukskrivning. Särskilt hög har ökningen varit bla...

Inkluderande matematikundervisning

Published

Inkluderande matematikundervisning

Kapitlet har elevers i årskurs 5 upplevelse av matematik och olika sorters matematikuppgifter i fokus. Upplevelserna skiljer sig åt mellan...

Inkludering : möjligheter och utmaningar

Published

Inkludering : möjligheter och utmaningar

Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People : Possibilities and Complications in a Project Context

Published

Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People : Possibilities and Complications in a Project Context

Culture for Older People is a project funded by Swedish Arts Council. The aim of the project, managed by heads of department’s för the preschool, t...

Interprofessionellt samarbete

Published

Interprofessionellt samarbete

Konstnärlig projektering - en form av interprofessionellt lärande inom byggbranschen

Published

Konstnärlig projektering - en form av interprofessionellt lärande inom byggbranschen

Learning as a health promoting process, the salutogenic interpretation of the Swedish curricula

Published

Learning as a health promoting process, the salutogenic interpretation of the Swedish curricula

Schools are important settings for health promotion. There is little evidence of positive long-term effects of health education programs especially...

Lärande samverkan : ett interaktivt forskningsprojekt i hemtjänsten

Published

Lärande samverkan : ett interaktivt forskningsprojekt i hemtjänsten

Lärande som verksamhetsutveckling i projektorienterat arbete med äldre?

Published

Lärande som verksamhetsutveckling i projektorienterat arbete med äldre?

Organisationer är i ständig förändring och man stävar kontinuerligt efter utveckling. Utvecklingsarbete har ofta ekonomiska perspektiv där...

Med hemtjänsten som medforskare

Published

Med hemtjänsten som medforskare

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

Published

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

This is an EU-funded project related to cross boarder collaboration for educational purposes supported by information and communication technologie...

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

Published

Nordic Innovation Networks in Education : Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design

Rapportering, spridning och nyttinggörande

Published

Rapportering, spridning och nyttinggörande

Resultatsammanställning avseende : Organisering och implementering av kulturaktiviteter i syfte att främja den jämlika hälsan bland äldre

Published

Resultatsammanställning avseende : Organisering och implementering av kulturaktiviteter i syfte att främja den jämlika hälsan bland äldre

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd

Published

Samverkansforskning : att främja barns och ungas välfärd

Denna bok beskriver hur samverkansforskning kan användas för att främja och stärka barns och ungas välfärd. Här presenteras tio exempel på...

Samverkansforskning för barn och ungas hälsa, välfärd och lärande

Published

Samverkansforskning för barn och ungas hälsa, välfärd och lärande

Samverkansforskning, för interprofessionellt lärande och utveckling av tidiga insatser i förskolan

Published

Samverkansforskning, för interprofessionellt lärande och utveckling av tidiga insatser i förskolan

Samverkansforskning kring satsningen i Vara

Published

Samverkansforskning kring satsningen i Vara

Spelfilm som ett normkritiskt diskussionsunderlag i utbildning : attityder till åldrande och äldre

Published

Spelfilm som ett normkritiskt diskussionsunderlag i utbildning : attityder till åldrande och äldre

The Roles of Participation and Dialogue in Health Promoting Schools : Cases from Sweden

Published

The Roles of Participation and Dialogue in Health Promoting Schools : Cases from Sweden

Tidiga insatser i förskolan : erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Published

Tidiga insatser i förskolan : erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Tidiga insatser i förskolan : erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Published

Tidiga insatser i förskolan : erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Tips och råd inför samverkansforskning

Published

Tips och råd inför samverkansforskning

Vad är ett hälsoäventyr? : Teoribas och diskussion kring upplevelse- och hälsoäventyrspedagogik

Published

Vad är ett hälsoäventyr? : Teoribas och diskussion kring upplevelse- och hälsoäventyrspedagogik

Föreliggande rapport utgörs huvudsakligen av en litteraturstudie över områdena upplevelsepedagogik och hälsoäventyrsmetodik i avsikt att undersöka ...

Wip - halvtidsresultat

Published

Wip - halvtidsresultat

Äldreomsorgens nationella värdegrund : reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor

Published

Äldreomsorgens nationella värdegrund : reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor

Denna rapport handlar om ett värdegrundsarbete och är ett resultat av ett utvecklingsarbete som bedrivits i samverkan mellan personal i ett...

Är samverkansforskning riktig forskning?

Published

Är samverkansforskning riktig forskning?

Research projects