Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Linnea Åberg

Linnea Åberg

Senior lecturer


Egen titel:  

linnea.aberg@hv.se J510

Organization

Staff member at Division of Social Work and Social Pedagogy.

Research area

Conducts research in social sciences, social work.

Jag arbetar som forskare och lärare i socialt arbete. 

Mina forskningsintressen handlar om hur strukturellt utsatta individer och grupper möts av och interagerar med samhälleliga aktörer och institutionella ramverk. Specifikt finns ett intresse för frågor kopplat till migration, flerspråkighet och språklig rättvisa. 

Ett annat intresse är hur erfarenhetsbaserad kunskap (bland brukare, studenter och professionella) inom det sociala arbetets fält kan integreras i den akademiska utbildningen.

Mer specifikt handlar min forskning om:

Flerspråkighet, tolkning och språklig rättvisa inom välfärdsinsitutioner

Förebyggande socialt arbete på Familjecentraler- med småbarnsfamiljer som lever under tids- och platsbegränsningar pga av restriktiv asyllagstiftning

Förhandlingar mellan skilda kunskapsdomäner i den nationella standardiseringsprocessen av Samhällsorientering för nyanlända

Levda erfarenheter av migration bland profesionella- och studenter i utbildningssammanhang

Jag är styrelseledamot i det nationella forskarnätverket Socialt arbete och Migration (Forte), samt revisor i IMER-förbundet

Pågående forskningsprojekt:

Linguistic justice, global migration and Nordic welfare states 2023-2026 (Vetenskapsrådet)

Strengthening parenting practices and capacity in times of temporariness: A study on preventative social work at family centers with families who migrated to Sweden 2022- 2024 (Forte)

https://www.hv.se/forskning/forskningsprojekt/barn-och-ungdomar/att-starka-foraldraskapspraktiker-och-formagor-i-tider-av-temporaritet-en-studie-om-forebyggande-socialt-arbete-pa-familjecentraler-med-familjer-som-migrerat-till-sverige2/

Avslutat forskningsprojekt:

postdoc vid Linnéuniversitetet

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-kulturdialog-genom-tolk/