Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Louise Bärgman

Louise Bärgman

Controller


Controller IV

louise.bargman@hv.se G332

Organization

Staff member at Finance.

Ekonomiskt stöd till ledningsgruppen vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap

Controllern har till uppgift att:

 • arbeta nära arbetsenhetens ledningsgrupp och stödja dem med diverse beslutsunderlag
  • ta fram ekonomiska underlag till stöd för institutionens långsiktiga planering
   • samordna institutionens totala budget, prognos och uppföljningsarbete oavsett finansiering
   • ansvara för att tillsammans med akademipartner sammanställa institutionens studentprognoser
   • forskningsfinansiering
  • stödja institutionens ledningsgrupp med arbetet kring verksamhetsplanering och uppföljning utifrån årshjulet
 • stödja forskare som skall söka externa projektmedel med den ekonomiska kalkylen till ansökan
 • utbilda linjechefer inom ekonomiområdet
 • vara stöd i övriga ekonomiska frågor

Financial support for the department of Engineering Science

Controller assignments are to:

 • work close to the management team and support with various decision basis
  • produce financial material to support the long-term planning of the department
   • coordinate the process for budget, planning and follow-up at the department including all financing sources
   • be responsible for, to jointly with Academic partner, compile the student forecast of the department
   • research funding
  • support the management team in the process for operational planning and follow up based on the annual wheel.
 • support researchers with financial calculations regarding applications for external project funding
 • educate managers within financial area
 • be a support in other financial matters.