Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maj-Lis Lindholm

Maj-Lis Lindholm

Lecturer


fil mag litteraturvetenskap

maj-lis.lindholm@hv.se J419

Organization

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Forskningsintresse

Jag har en magister i litteraturvetenskap och en lärarexamen mot gymnasiet, men har haft min lärargärning på vuxenutbildning, där jag har undervisat immigranter i svenska som andraspråk. Tidigare har jag också haft internationella studenter i svenska på Högskolan i Jönköping och i Skövde. Som lärare och samordnare på vuxenutbildningen genomförde jag ett flertal skolutvecklingsprojekt och jag undervisade också på projektstadiet i Korta Vägen, när den utformades. Bland mina intressen är litteracitets- och språkutveckling, främst för vuxna immigranter, samt digitalitet. 2022 presenterade jag konstruktiv länkning i distanskurs genom att använda quiz på NU-konferensen. Jag har också varit involverad i forskningsprojekt som rörde yrkesutbildning för vuxna: Att begreppsliggöra yrkesutbildning, som jag tillsammans med kollegor presenterade i Bergen i juni 2023. Nu senast har jag haft ett pilotprojekt på SFI med tvillingläsning av skönlitteratur, på både modersmålet och svenska. Det presenterades på LESLLA-konferensen i Barcelona i den 7 september 2023. 

Undervisning

Jag undervisar mestadels i Lärarlyftet i svenska som andraspråk, på distans, men har också uppdragsutbildning på plats, samt handleder examensarbeten.