Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Erlander

Coordinator for targeted study support

Staff member at Division of Library and Study Support.


Arbetar med att samordna riktat pedagogiskt stöd till studenter och dokorander vid institutionerna: 

- Ekonomi och IT

- Ingensjörsvetenskap

 

Jag arbetar med särskilt pedagogiskt stöd till studenter och doktorander med olika funktionsnedsättningar. Du kan vända dig till mig om du är blivande student eller redan studerar hos oss för att diskutera vilket individuellt stöd som kan vara aktuellt för dig utifrån din funktionsnedsättning och vad du ska studera.

 

Även du som är anställd kan kontakta mig angående frågor kopplat till riktat pedagogiskt stöd.

 

Ingår i arbetsgruppen kring Social Hållbarhet på avdelningen för Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling. Arbetsgruppen för tillgänglighet samt institutionsnära teamet för IV och EI.

 

I work with targeted study support för studnets and doctoral students with disabilities at School of Business, Economics and IT and Department of Engineering Science.

Empoyees at University West kan also contact med regarding puestions abput targeted study support.  You can contact me at funka@hv.se. For more information look at our webbsite www.hv.se