Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Marita Lundström

Universitetslektor

Lektor i utbildningsvetenskap

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Conducts research in social sciences, educational sciences, pedagogy.


Publications


Barns och elevers övergångar mellan olika skolformer

Published

Barns och elevers övergångar mellan olika skolformer

Children’s Transitions from Preschool to School

Published

Children’s Transitions from Preschool to School

This is an ongoing project where one community in Sweden, along with University West, are studying children's transitions between different school...

"Do grown-ups even think?" : school environment from children's perspective

Published

"Do grown-ups even think?" : school environment from children's perspective

Energibesparing i ord och handling : Installation av energisparsystem och undervisning om elenergi i relation till hållbar utveckling : förskoleanställdas erfarenheter och förskolebarns förståelse

Published

Energibesparing i ord och handling : Installation av energisparsystem och undervisning om elenergi i relation till hållbar utveckling : förskoleanställdas erfarenheter och förskolebarns förståelse

Centrum för hållbar utveckling (CHU) på Högskolan Väst har tillsammans med teknikföretaget Raybased finansierat och genomfört detta forskningsproje...

Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola

Published

Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola

Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik

Published

Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik

The aim of this study is to explore and describe preschool children’s use of mathematics in their communication with others. This study is limited ...

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Published

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Rapporten innehåller två delar. Den första utgörs av rapporteringen av det arbete som utförts inom projektet under de första 18 månaderna, den andr...

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Published

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Lärande och omsorg för alla barn i förskolegruppen

Published

Lärande och omsorg för alla barn i förskolegruppen

Mellan teori och praktik : Vad ser lärarstudenter under VFU?

Published

Mellan teori och praktik : Vad ser lärarstudenter under VFU?

Lärarutbildningens uppgift är att utbilda studenter till att kunna leda arbetet i en klass eller en barngrupp, men också att samtidigt kunna möta o...

Mäta och utforska tid i förskolan

Published

Mäta och utforska tid i förskolan

Att förstå olika aspekter av tid anses svårt för yngre barn. Mätningar innebär att jämföra storheter och att egenskaper hos föremål kan mätas och...

Preschool children's efforts to communicate matehmatical

Published

Preschool children's efforts to communicate matehmatical

Preschool children’s efforts to communicate mathematics

Published

Preschool children’s efforts to communicate mathematics

The latest curriculum for Swedish preschools (Lfpö98, 2010) stipulates that children should get more stimulation and guidance from teachers in orde...

Unika individer och kollektivt samspel

Published

Unika individer och kollektivt samspel

I detta kapitel diskuterar vi kunskaper och kunskapande i förhållande till individ och grupp. Vilka föreskrifter finns i styrdokumenten? Vi dröjer...

Research projects