Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mathias Zannakis

Universitetslektor

Avdelningschef

Staff member at Division of Educational Science and Languages.


Forskningsområde/forskningsintresse

Mina huvudsakliga intresseområden rör fältet miljöpolitik och hållbar utveckling, särskilt analys av institutionella/organisatoriska faktorer av betydelse för hanterandet av miljö och naturresurser. Inom detta område har jag exempelvis studerat politiska aktörers och politiska institutioners organisation och förståelse av miljöproblem och det egna ansvaret för att hantera dem, relationen mellan individers miljöpåverkande beteende och politik och förvaltning på olika nivåer, men även mer psykologiska faktorer av betydelse för människors miljöattityder och -beteende.

 

Undervisning/handledning

Jag undervisar brett inom kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, inklusive handledning av uppsatser med varierande inriktning.

Särskilt fokus i undervisningen ligger på kurser i samhällskunskap för ämneslärare.

 

Publikationer i urval

Fackgranskade originalartiklar

Neby, S. & Zannakis, M. (2020) Coordinating Wickedness: A Comparative Analysis of How Norway and Sweden Organize for Climate Policies. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. DOI: 10.1080/13876988.2020.1821362.

Zannakis, M., Molander, S. & Johansson, L.-O. (2019) On the Relationship between Pro-Environmental Behavior, Experienced Monetary Costs, and Psychological Gains. Sustainability 11, 5467.

Zannakis, M. (2015) The Blending of Discourses in Sweden's "Urge to go Ahead" in Climate Politics. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 15:2, pp. 217-236.

Zannakis, M., Wallin, A. & Johansson, L.-O. (2015) Political Trust and Perceptions of the Quality of Institutional Arrangements: How do they influence the public’s acceptance of environmental rules? Environmental Policy and Governance 25: 6, pp. 424–438.

Wallin, A., Zannakis, M. & Molander, S. (2013) On-Site Sewage Systems from Good to Bad to...? Swedish Experiences with Institutional Change and Technological Dependencies 1900 to 2010. Sustainability 5: 11, pp. 4706-4727.

Wallin, A., Zannakis, M., Johansson, L.-O. & Molander, S. (2013) Influence of interventions and internal motivation on Swedish homeowners’ change of on-site sewage systems. Resources, Conservation and Recycling, vol. 76 (July), pp. 27-40

 

Böcker och bokkapitel

Zannakis, M. (2017) Sverige och den globala miljön, pp. 187–205 i Brommesson, D. & AM. Ekengren (red.), Sverige i världen – om utrikespolitiskt beslutsfattande. Malmö: Gleerups. 3 reviderade uppl.

Zannakis, M. (2009) Climate Policy as a Window of Opportunity. Sweden and Global Climate Change. Gothenburg Studies in Politics 121 (Ph.D. Dissertation).

Zannakis, M. (2009) Bror duktig och alla stora stygga vargar. Sverige och ansvaret för internationell klimatpolitik, pp. 245–258 in Anthonsen, M. & Jagers, S. Rätt grönt – vänbok till Lennart J. Lundqvist. Gothenburg: Department of Political science, University of Gothenburg. ISBN: 978-91-89246-44-7.

von Borgstede, C., Zannakis, M., Lundqvist, L.J. (2007) Organizational Culture, Professional Norms and Local Implementation of National Climate Policy, in Lundqvist, L.J. & Biel, A. (eds.), From Kyoto to Town Hall. Making International and National Climate Policy Work at the Local Level, London: Earthscan, 2007.

Zannakis, M. (2005) Hållbar utveckling och genomförande av internationella miljöavtal”, i Jagers, Sverker C. (red.), Hållbar utveckling som politik. Om miljöpolitikens grundproblem. Stockholm: Liber.

 

Nyckelord

Hållbar utveckling, miljöpolitik, miljödiskurser, flernivåstyrning/multi level governance, miljöattityder, miljöbeteende.