Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Monica Orwehag

Universitetslektor

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Conducts research in social sciences, educational sciences, pedagogy.


Publications


Appendix

Published

Appendix

Att leda den fria tidens lärande : med gruppen i fokus

Published

Att leda den fria tidens lärande : med gruppen i fokus

Barnintervjun : ur barnperspektiv och barns perspektiv

Published

Barnintervjun : ur barnperspektiv och barns perspektiv

"But I Am Going to Be a Teacher, Not a Researcher!" : A Study of Students' Perspectives om Degree Projects in Teacher Education

Published

"But I Am Going to Be a Teacher, Not a Researcher!" : A Study of Students' Perspectives om Degree Projects in Teacher Education

Den ständiga frågan om individ och grupp : några inledande reflektioner

Published

Den ständiga frågan om individ och grupp : några inledande reflektioner

Energibesparing i ord och handling : Installation av energisparsystem och undervisning om elenergi i relation till hållbar utveckling : förskoleanställdas erfarenheter och förskolebarns förståelse

Published

Energibesparing i ord och handling : Installation av energisparsystem och undervisning om elenergi i relation till hållbar utveckling : förskoleanställdas erfarenheter och förskolebarns förståelse

Centrum för hållbar utveckling (CHU) på Högskolan Väst har tillsammans med teknikföretaget Raybased finansierat och genomfört detta forskningsproje...

Fritidspedagogisk didaktik : att vara lärare i fritidshem

Published

Fritidspedagogisk didaktik : att vara lärare i fritidshem

Förord till den svenska utgåvan

Published

Förord till den svenska utgåvan

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Published

Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? : arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 2008

Rapporten innehåller två delar. Den första utgörs av rapporteringen av det arbete som utförts inom projektet under de första 18 månaderna, den andr...

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Published

Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem

Lärande i fria miljöer

Published

Lärande i fria miljöer

Perspektiv på fritidshemspedagogik

Published

Perspektiv på fritidshemspedagogik

Scholarly skills as everyday practice : implications for education

Published

Scholarly skills as everyday practice : implications for education

Purpose - The purpose of this paper is to understand how teachers, nurses and engineers view the use of scholarly skills, such as research and...

The undergraduate thesis in academic professional education (teachers, nurses and social workers) : A study of supervisors’ and examiners’ perspectives

Published

The undergraduate thesis in academic professional education (teachers, nurses and social workers) : A study of supervisors’ and examiners’ perspectives

Unika individer och kollektivt samspel

Published

Unika individer och kollektivt samspel

I detta kapitel diskuterar vi kunskaper och kunskapande i förhållande till individ och grupp. Vilka föreskrifter finns i styrdokumenten? Vi dröjer...

Vetenskaplighet som yrkeskompetens : en intervjustudiestudie

Published

Vetenskaplighet som yrkeskompetens : en intervjustudiestudie

According to the Swedish Higher Education Act all university education should aim at developing students' abilities to make independent and critica...