Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ragnar Håkansson

Analyst

Staff member at Vice Chancellor’s Office.


Arbetar som utredare på avdelningen akademi- och ledningsstöd vid högskolans förvaltning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Kvalitetsfrågor inom grundutbildning
- Enkäter, kursvärderingar
- Studentinflytandefrågor
- Utredare av disciplinärenden, administratör av disciplinärenden
- Systemansvarig för EvaSys (enkätsystem) och Ouriginal (plagieringskontroll)