Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sara Andersson

Sara Andersson

Senior lecturer

sara.andersson@hv.se I518

Organization

Staff member at Division of Educational Science and Languages.

Undervisning

Jag undervisar på ämneslärarprogrammet med inriktning samhällskunskap och på det barn- och ungdomsvetenskapliga magisterprogrammet. Just nu är jag tjänstledig 80% på grund av postdoktorala studier vid Stockholms universitet t.o.m. vårterminen 2024. 

Forskningsområde

Jag disputerade i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet 2020 och skrev min avhandling om konstruktioner av läsande flickor i läsundersökningar under 1900-talet fram till idag (Läsande flickor: Läspolitik och det genomlysta subjektet). I mitt postdokprojekt, som bär arbetstiteln Att röra vid, beröras av och röra sig med böcker: Om barns läsning som frisk- och sjuklighetsfaktor, undersöker jag bland annat diskursiva och affektiva praktiker kring läsfrämjande verksamheter riktade till spädbarn och spädbarnsföräldrar. Postdokprojektet avslutas i juni 2024. 

Från 2024 till 2028 arbetar jag med ett projekt med finansering från Vetenskapsrådet. Projektet har titeln Kapprumsbibliotek, bokpåsar och boksamvaro: Materialitet och känslopraktiker i läsfrämjande aktiviteter för yngre barn i förskolan 

Jag har även medförfattat en rapport om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Rapporten består framför allt av en forskningsöversikt men även en primärstudie om transpersoners arbetsmiljö i svensk kontext.