Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sara Willermark

Sara Willermark

Senior lecturer


Docent i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

sara.willermark@hv.se I235

Organization

Staff member at Division of media production.

Research area

Conducts research in social sciences, workintegrated learning.

FORSKNINGSINTRESSE

Jag intresserar mig för samhällets digitalisering och hur det  förändrar vilkoren för lärande och ledarskap både inom skola och andra organisationer.  

SAMVERKAN

I rollen som forskare samverkar jag med privata och offentliga aktörer i en lokal, nationell och internationell kontext. Jag samarbetar exempelvis med grund- och gymnasieskolor i Västra Götaland  Vidare har jag arbetat på uppdrag från exempelvis OECD, Skolinspektionen, Skolverket, Statens kulturråd samt Sveriges Kommuner och Regioner. Jag har bland annat skrivit texter för skolverkets moduler samt medverkat i en av skolverkets forskningsöversikter . Samverkan sker också med näringslivet så som Kantar Sifo, TÄNK OM, Foxway Education och Reachrs. 

FORSKNINGSPROJEKT

- Leading Digitalization in School (LEADS) (2020-2022)

- DigitaL - Lärande i en digitaliserad region (2014-2019)

- Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU) (2011-2014) 

- Skolverkets matematiksatsning (2011–2013) 

AVHANDLING

Min avhandling "Digital Didaktisk Design. Att utveckla undervinsingspraktiken i och för en digitaliserad skola" finns här  Avhandlingen blev utsedd till Skolportens favorit (läs gärna mer här) och recenseras i Pedagogiska Magasinet.  

UNDERVISNING & HANDLEDNING

Jag undervisar främst på Digitala Medier programmet och kurser inom exempelvis designteori, forskningsmetodik och examensarbete. Vidare undervisar jag på lärarprogrammet samt högskolepedagogik. Jag ingår i styrelsen för den nationella forskarskolan GRADEresearch och handleder tre doktorander, Hanna Björner Brauer Sandra Carlsson och Anneli Tunberg

PUBLIKATIONER 

Du hittar mina senaste publikationer här . 

MEDIA & POPULÄRVETENSKAPLIGA TEXTER

Intervju där jag berättar om min avhandling

LEADS - Artikel om mitt projekt Leda Digitaliseing i Skolan  

Skolfrågorna som (inte) diskuterades i valrörelsen 2022

Delade meningar när utvärderar distansundervisningen under COVID-19.