Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sara Willermark

Senior Lecturer

Docent i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Staff member at Division of media production.

Conducts research in social sciences, workintegrated learning.


FORSKNINGSINTRESSE

Jag intresserar mig för samhällets digitalisering i allmänhet och skolans digitalisering i synnerhet. I min forskning undersöker jag främst hur digitalisering förändrar vilkoren för lärare och lärande och vad som krävs för ett digitalt ledarskap. 

SAMVERKAN

I rollen som forskare samverkar jag med privata och offentliga aktörer i en lokal, nationell och internationell kontext. Jag samarbetar exempelvis med grund- och gymnasieskolor i Västra Götaland  Vidare har jag arbetat på uppdrag från exempelvis OECD, Skolinspektionen, Skolverket, Statens kulturråd samt Sveriges Kommuner och Regioner. Jag har bland annat skrivit texter för skolverkets moduler samt medverkat i en av skolverkets forskningsöversikter. Samverkan sker också med näringslivet så som Kantar Sifo, TÄNK OM, Foxway Education och Reachrs. 

FORSKNINGSPROJEKT

- Leading Digitalization in School (LEADS) (2020-2022)

- DigitaL - Lärande i en digitaliserad region (2014-2019)

- Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU) (2011-2014) 

- Skolverkets matematiksatsning (2011–2013) 

AVHANDLING

Min avhandling "Digital Didaktisk Design. Att utveckla undervinsingspraktiken i och för en digitaliserad skola" finns här  Avhandlingen blev utsedd till Skolportens favorit (läs gärna mer här) och recenseras i Pedagogiska Magasinet (läs här).  

UNDERVISNING & HANDLEDNING

Jag undervisar främst på Digitala Medier programmet och kurser inom exempelvis designteori, forskningsmetodik och examensarbete. Vidare undervisar jag på lärarprogrammet samt högskolepedagogik. Jag ingår i styrelsen för den nationella forskarskolan GRADEresearch och handleder doktorander.

PUBLIKATIONER 

Du hittar mina senaste publikationer här

MEDIA & POPULÄRVETENSKAPLIGA TEXTER

Intervju där jag berättar om min avhandling

LEADS - Artikel om mitt projekt Leda Digitaliseing i Skolan  

Skolfrågorna som (inte) diskuterades i valrörelsen 2022

Delade meningar när utvärderar distansundervisningen under COVID-19.