Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mer om..

Företagsekonomi har stor relevans för de insolvensrättsliga förfarandena, företagsrekonstruktion, konkurs och skuldsanering, bland annat när det gäller exempelvis likviditetsfrågor, kreditgivning, värderingsprinciper och hur man ska kunna återfå lönsamheten i ett företag rent företagsekonomiskt. Vidare har ämnet bl.a. relevans för marknadsföringsfrågor och organisationsstrukturer vilka utgör viktiga parametrar vid uppstart av företag. Entreprenörskapsfrågor har blivit en central fråga för EU som särskilt under senare tid undersöker hur man ska underlätta för små och medelstora företag att starta och driva företag i Sverige och i EU.

Akademien för insolvensrätt har flera syften:

Akademien är en plattform för interna och externa forsknings- och utbildningsfrågor inom ett flerdisciplinärt område som insolvensrätt, ekonomi och andra ämnen utgör en grund för. Forskningsfrågorna har ett brett tvärvetenskapligt anslag.
Akademien knyter samman såväl seniora forskare som mer juniora postdoc-forskare och doktorander. Den ger även möjligheter att knyta doktorander till universitetet samt att utveckla fortsatt forskning inom området och stärka kopplingen till Handelshögskolans utbildningar.
Akademien arrangerar konferenser och återkommande seminarier med olika teman för alla som är intresserade av ämnet: rättsvetare, företags- och nationalekonomer, advokater, domare, åklagare, civilekonomer, revisorer och andra yrkesverksamma som vill följa den pågående utvecklingen. Förhoppningen är också att uppmuntra framtidens unga jurister att intressera sig för insolvensrätt. Akademien kommer att hålla en konferens eller ett symposium vartannat år med flerdisciplinära teman.
Akademien har inrättat en skriftserie som ska ge ut två böcker varje verksamhetsår.

Senast uppdaterad