Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Program 2021

Seminarieserie: Ny lagstiftning om företagsrekonstruktion

Onsdag den 7 april 2021
Rekonstruktörens kompetens och ansvar. Frågor rörande rekonstruktionsplanen.

Onsdag den 5 maj 2021
Akademien för insolvensrätt höll ett seminarium den 5 maj om kontrollbalansräkning och dess betydelse i det nya lagförslaget, Andra chans för krisande företag. En ny lag om företagsrekonstruktion inledare var juris doktorn och universitetslektor Sebastian Lindroos Moll. Även förslaget till nya regler om gäldenärens avtal diskuterades företrädesvis av professor Annina H. Persson och professor Marie Karlsson-Tuula.

Onsdag den 19 maj 2021 
Ny regler för domstol och tillsyn.

 

Program för 2020

Halvdagskonferens: Värdering av tillgångar i olika kontexter

Akademien för Insolvensrätt tillsammans med ämnet juridik vid Örebro universitet bjuder in till en halvdagskonferens i ämnet "Värdering av tillgångar i olika kontexter". Kommentator är Jan Kellgren professor vid Linköpings universitet. Konferensen äger rum via Zoom den 14 december kl. 13.15-17.00 enligt följande schema:

 • 13.15. Välkommen och inledning professor Marie Karlsson-Tuula, föreståndare för Akademien för insolvensrätt
 • 13.30-14.00. Värdering av tillgångar vid insolvens professor Marie Karlsson-Tuula
 • 14.00-14.10. Paus
 • 14.15-14.45. Värdering av tillgångar vid utmätning professor Annina H. Persson
 • 15.00-16.00. Värdering av tillgångar inom företags-ekonomi och innebörden av olika värde-begrepp som marknadsvärde/verkligt värde, ekonomie doktor Johan Lorentzon och teknologie doktor Bo Nordlund
 • 16.00-16.10. Paus
 • 16.10-16.40. Kontrollbalansräkning och värdering juris doktor Sebastian Lindroos-Moll
 • 16.40-17.00. Sammanfattande synpunkter med efterföljande diskussion och frågestund

Anmälan krävs. Anmäl dig via https://konferensinolvensratt14dec.axacoair.se/. Evenemanget är kostnadsfritt. Länk till konferensen skickas ut senare. Välkomna!

Några aktuella fastighetsrättsliga spörsmål i svensk rätt

I det tredje numret av Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt, har Professor Marie Karlsson-Tuula och Professor Annina H. Persson författat artikeln "Kartläggning av fastighetsmäklarbranschen", liksom "Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs?". De två professorerna är även redaktörer för skriftsamlingen. Skriftsamlingen utges detta år (2020) och finns att förhandsbeställa och senare köpa här.

Kartläggning av fastighetsmäklarbranschen

I juli 2019 utkommer en rapport författad av Professor Marie Karlsson-Tuula och Professor Annina H. Persson. De fick under våren 2020 i uppdrag av Fastighetsmäklarinspektionen att kartlägga fastighetsmäklarbranschen i Sverige. Kartläggning behövdes med anledning av betänkandet, SOU 2018:64, om Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen, som bl.a. föreslår att Fastighetsmäklarinspektionen ska få en utökad tillsyn. Utöver att inspektionen utövar tillsyn av den enskilde fastighetsmäklaren ska inspektionen nu, enligt förslaget, även utöva tillsyn över fastighetsmäklarföretag. Ett syfte med denna kartläggning har därför varit att få ytterligare underlag för förståelsen av hur många och vilka företag som med förslagets nuvarande utformning kommer att ställas under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.

Akademiens remissvar på Ds 2019:31

Akademien är remissinstans för Ds 2019:31

Akademien för Insolvensrätt har utsetts till remissinstans av Ds 2019:31 Konkursförfarandet.

Värdering av tillgångar i det nya insolvensdirektivet

Professor Marie Karlsson-Tuula har tillsammans med Johan Lorentzon och Bo Nordlund från Karlstads universitet samt Annina H. Persson från Örebro universitet skrivit en artikel om Värdering av tillgångar i det nya insolvensdirektivet.

 • Artikeln i PDF-format (länk kommer)

Presentation från Cecilia Magnusson Sjöbergs föreläsning

Cecilia Magnusson Sjöberg höll ett seminarie om aktuella rättsfrågor kring dagens digitalisering den 10 december 2019.

 • Powerpoint-presentation (länk kommer)

Ny författnings- och rättsfallssamling

Professor Marie Karlsson-Tuula har medverkat till både en ny rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt samt en ny författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rätt och associationsrätt. Båda böckerna utgavs av Norstedts juridik 2019.

Ny insolvensrättslig litteratur

Under 2019 har det publicerats flera skrifter inom det insolvensrättsliga området av vilka vi vill lyfta fram särskilt:

Filmklipp från justitiekansler Mari Heidenborgs föreläsning

Den 16 april 2019 besökte Marie Heidenborg Handelshögskolan i Karlstad och föreläste om sitt uppdrag. Nedan finns länkar till inspelningen av hennes föreläsning.

 • Del 1 (länk kommer)
 • Del 2 (länk kommer)

Mårten Schultz om brott och kränkningar på Internet

Mårten Schultz föreläste den 20 mars 2019 om brott och kränkningar på Internet. Nedan finns länkar till en inspelning av Mårtens föreläsning samt länkar till bilderna från presentationen.

Filmklipp från föreläsningen:

 • Del 1 (länk kommer)
  Del 2 (länk kommer)
  Del 3 (länk kommer)

Presentationsbilder från föreläsningen:

Björn Hurtig om sexualbrott Björn Hurtigs föreläsning om sexualbrott som han höll den 31 oktober 2018 på Karlstads universitet.

Insolvensrättslig tidskrift

Insolvensrättslig Tidskrift finns nu tillgänglig i Zeteo hos Norstedts Juridik.

Akademiens egna skriftserie

Akademien har fått en egen skriftserie. Först ut att publiceras i skriftserien är en bok om överskuldsättning av privat- och juridiska personer. Den andra boken, Bolagsledningens ansvar vid kapitalbrist och insolvens, är en rapport som är beställd av REKON och dess föreståndare advokaten Hans Andersson Kaiding advokatbyrå.

 • Läs mer om skriftsserien (länk kommer)

 

 

Senast uppdaterad