Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om vår samverkansmodell

BUV-miljön arbetar bland annat med en samverkansmodell vars syfte är att främja forskning som sker i nära samarbete med externa aktörer. Forskaren och den externa verksamheten formulerar tillsammans den frågeställning som ska studeras vilket medför att såväl verksamheten som BUV-miljön kan dra nytta av det genererade resultatet. Det är viktigt att frågeställningarna formuleras så att de både är av högt vetenskapligt intresse men också av stort intresse för den aktuella verksamheten. Läs mer

Samverkansprojekt

Flertalet av projekteten har ett fokus på tidiga insatser för barn, ungdomar och deras familjer i syfte att främja psykisk hälsa samt inkludering av barn och ungdomar och på så sätt arbeta för social hållbarhet på lång sikt.

Pågående projekt

Fyrbodals kommunalförbund
Välfärdsteknik för unga med funktionshinder

Grästorps kommun
Ledarskap i klassrummet

Jönköping kommun
Lärarens ledarskap i och utanför klassrummet

Lidköpings kommun
Ung arena

Lysekils kommun
Fältsekreterarnas uppsökande sociala arbete inom ramen för förebyggandeenheten i Lysekils kommun

Lysekils kommun, Utbildningsförvaltningen
Trygg hela dagen

Länsförsäkringar Älvsborg
Du äger ditt liv

Orust kommun och Dals-Eds kommun
HittaDrivet: studiemotivation och genusmönster i grundskolan

Trollhättans Stad
Undervisning och kommunikation i träningsskolan
Svenska som andraspråk i förskolan – metoder och strategier

Vänersborg kommun och Trollhättan kommun
Kartläggning av nyanlända elevers mottagande och utbildningssituation, samt deras övergångar i skolsystemet (KAN-projektet)


Avslutade projekt

Ale kommun
Unga med riskbruk av alkohol och droger
Rapport (kortrapport)

Campus Västervik
Arbetslösa ungdomar i Västervik   
Rapport (kortrapport)
Rapport

Ungdomar i glesbygden
Rapport (kortrapport)

Fyrbodals kommunalförbund 
Barn och ungas våld i familjen
Rapport

Grästorps kommun
Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan (OBS Finansiering från Folkhälsomyndigheten)
Rapport (kortrapport)
Rapport

Stenungsunds kommun
Övergången mellan förskola och förskoleklass, samt övriga nivåer inom grundskolan Rapport (kortrapport)

Trollhättans Stad och Västra Götalandsregionen
Barn- och ungdomsidrott som integrationsverktyg?
Rapport (kortrapport)

Uddevalla kommun
Ett fördjupat och breddat stöd till familjer i behov
Rapport (kortrapport)

Lärares relation till barn med "problembild" och med deras föräldrar 
Rapport (kortrapport)
Rapport

Vara kommun
Tidiga insatser för barn med särskilda behov 
Rapport (kortrapport)

Västra Götalandsregionen
Barnrättsarbete genom ombud

Åmåls kommun 
Ungdomshälsa i Åmål
Rapport (kortrapport)

Några av våra samarbetspartners


Mottagning för unga män

Allmänna Barnhuset

Trollhättans Stad

Västra Götalandsregionen

Skolverket

Majblomman

Statens Mediaråd

Nätverk


Senast uppdaterad