Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

AGENS, GENUS OCH INTERKULTURELLA MÖTEN I BARN- OCH UNGDOMSIDROTT: EN FALLSTUDIE I EN FOTBOLLSFÖRENING

Idrott framhålls ofta som en av civilsamhällets resurser för inkludering i samhället av marginaliserade grupper och därmed kan bidra till att motverka effekterna av social och ekonomisk segregation. Men hur går detta arbete till i praktiken? Vilka faktorer blir centrala? Vilka dilemman ställs tränarna inför? Seminariet utgår ifrån ett projekt som utforskar på vilka sätt en fotbollsförening arbetar med övergripande värdefrågor bland barn och ungdomar.

Forskare: 

När: 7 september kl. 11.45-13 (OBS vi bjuder på lunch), Padua I424
Anmälan: senast den 5 september till claudia.zollinger@hv.se 

Barn i ekonomisk utsatthet

Eftermiddagen inleds med en presentation av forskning om barn och ekonomisk utsatthet samt om hur det är att vara förälder och behöva söka och få pengar av organisationer i civilsamhället (i detta exempel Majblomman). Därefter samtalar vi om samhällets ansvar för barn i ekonomisk utsatthet utifrån ett barnperspektiv med fokus på relationen civilsamhälle och kommunalt ansvar.

Medverkande: 

  • Majblommans lokalförening: Birgitta Karlsson, ordförande.
  • Trollhättans stad: Christina Vallgren, områdeschef, Socialt stöd och försörjning
  • Högskolan Väst: Anette Bolin, docent i socialt arbete och forskar om barn i ekonomisk utsatthet

När: 18 september kl 13.30-16, C118
Anmälan: hittar man här.

Barns delaktighet i familjen

Mer information meddelas senare.

Doktorand: Nina Tryggvason, Högskolan Väst
När: 2 oktober kl. 13.15-15, Oxford G228
Anmälan: senast den 29 september till claudia.zollinger@hv.se 

Svenska som andraspråk i förskolans undervisning – en pilotstudie

Behovet av att utveckla metoder och strategier för svenska som andraspråk i förskolans verksamhet har funnits länge. Med tanke på den aktuella samhällsbilden krävs pedagogiska och didaktiska förändringar. Den aktuella studien har initierat och undersökt metoder och strategier för arbetet med svenska som andraspråk i förskolans verksamhet.

Pilotstudiens utgångspunkt:

  • Förskolans språkliga uppdrag för barn med annat modersmål borde vara organiserat utifrån målet att den i sin verksamhet skapar specifika arbetssätt för barns inlärning av svenska som andraspråk.
  • Kommunikation som grund för socialisering innebär:

att lära sig att lyssna
att lära sig att tala
att lära sig att samtala 

Forskare: Mirella Forsberg Ahlcrona, Högskolan Väst
När: 2 november kl. 13.15-15, Padua I424
Anmälan: senast den 31 oktober till claudia.zollinger@hv.se 

"Torsdagsgruppen… jag märker skillnad i hur jag tänker…."

Mer information meddelas senare.

Medverkande: 

  • Annika Elinder
  • Hanne Wohlert

När: 22 november kl. 13.15-15, Padua I424
Anmälan: senast den 20 november till claudia.zollinger@hv.se 

Våldsbejakande extremism

Mer information meddelas senare.

Medverkande: 

När: 11 december - tid och lokal meddelas senare
Anmälan: senast den 21 november till claudia.zollinger@hv.se 

Föräldraskap

Mer information meddelas senare.

Forskare: Emma Sorbring, Högskolan Väst
När: 19 december kl. 13.30-16, Restad Gård

Senast uppdaterad av Claudia Zollinger