Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

To integrate a Swede – on social integration in Sweden today

Datum: 30 aug
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

There is much talk about integration these days, but what does it really mean? Who should be integrated and whose responsibility is it to make it happen? What works and what does not work? During the seminar, theoretical perspectives are integrated with current research on two aspects of social integration – interethnic relations and ethnic identity. Together we discuss what social integration means on an individual level, for different actors like schools and workplaces, and for the society as a whole.

This seminar will be held in English!

Researcher: Ylva Svensson
Registration: latest August 27th by sending an e-mail to claudia.preisig@hv.se.

Perspectives on attitudes towards sexual violence

Datum: 17 sep
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

More information will follow soon.

Participants:

Unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier

Datum: 19 sep
Tid: 09:00 - 10:30
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

Användande av internet och sociala medier är att växande fenomen världen över, särskilt i Nordamerika och Europa. Enligt EU Kids Online använder barn i Europa nätet mer, i yngre åldrar och på mer olika sätt. Sociala medier innebär möjligheter men även risker och det är viktigt att beslutsfattare och praktiker strävar efter att maximera barns möjligheter på internet, samtidigt som risken för skador minimeras (EU Kids Online 2014). Kunskapen om människor med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier är begränsad, särskilt när det kommer till unga människor. Samtidigt är unga människor över lag flitiga användare av sociala medier, och det finns indikationer på att användningen av sociala medier är mer utbredd bland unga med intellektuell funktionsnedsättning än bland människor med intellektuell funktionsnedsättning i allmänhet (Caton och Chapman 2016).

På seminariet kommer resultat från en litteraturöversikt om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier att presenteras. 

Doktorandseminarium - Enbart personal vid Högskolan Väst är välkomna!

Doktorand: Åsa Borgström, Högskolan Väst och Göteborgs Universitet

Anmälan: senast den 17 september till claudia.preisig@hv.se

Föräldrastöd i grupp inom primärvården

Datum: 18 okt
Tid: 11:45 - 13:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt studeras ledarskap, pedagogik och gruppdynamik i föräldragrupper inom primärvården. Blivande och nyblivna föräldrar erbjuds att delta i dessa grupper som leds av barnmorskor och BVC-sköterskor. I projektet studeras bland annat om en intervention i form av en utbildningsinsats, handledning och digital applikation till föräldrar kan stärka sjuksköterskor som gruppledare och om, och i så fall hur, de kan skapa en stödjande inlärningsmiljö i föräldragrupper. Ledarna har oftast ingen formell utbildning för uppdraget att leda föräldragrupper och det upplevs alltifrån skrämmande och utmanande till fantastiskt roligt. Föräldrarna upplever alltifrån att de får ett riktigt bra stöd i sitt föräldraskap till att de inte alls passar in i grupperna. Karin presenterar översiktligt, utifrån både ledares och föräldrars perspektiv, resultat i forskningsprojektet.

OBS vi bjuder på smörgåslunch! 

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Forskare: Karin Forslund Frykedal

Anmälan: senast den 15 oktober till claudia.preisig@hv.seAnge i anmälan om du vill ha någon form av specialkost.

Låt oss prata öppet med varandra!

Datum: 12 nov
Tid: 09:00 - 10:30
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Padua I424

Under ungdomsåren börjar vissa ungdomar röka och dricka alkohol och ägna sig åt småbrottslighet. Föräldrarna kan förebygga sådana beteenden genom att ha vetskap om vad deras ungdomar gör. Men hur får föräldrarna reda på vad deras ungdomar gör, hur kommunicerar de med sina ungdomar, och vad kan föräldrarna göra åt ungdomars riskbeteenden? – Detta är några av frågorna som kommer att belysas under seminariet då Sabina Kapetanovic berättar om sin avhandling.

Doktorandseminarium - Enbart personal vid Högskolan Väst är välkomna!

Doktorand: Sabina Kapetanovic, Högskolan Väst och Jönköping University

Anmälan: senast den 8 november till claudia.preisig@hv.se.  

Utseendekultur och vägen till en mer positiv kroppsuppfattning

Datum: 17 dec
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Högskolan Väst
Lokal: Greifswald G426

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Samhället präglas av en stark utseendekultur vilket bär med sig ett utbrett kroppsmissnöje och mångas ständiga försök att förändra och förbättra den egna kroppen. Kristina Holmqvist Gattario, lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, forskar om individers kroppsuppfattning: dess utveckling från barndom till vuxenliv, vilka faktorer som påverkar utvecklingen och, icke minst, vad som kan främja ett mer positivt förhållningssätt till den egna kroppen. Seminariet kommer särskilt att fokusera på friskfaktorer för positiv kroppsuppfattning och utgå från en ny kvalitativ studie av individer som lyckats få bukt med sitt kroppsmissnöje och som undersöker vad som blev vändpunkterna i deras resa till en mer positiv kroppsuppfattning.

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Forskare: Kristina Holmqvist Gattario, lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Anmälan: senast den 13 december till claudia.preisig@hv.se.

Kontakt


Senast uppdaterad