Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jan Nygren - 2016

Före detta statsrådet Jan Nygren, utsågs 2016 till teknologie hedersdoktor vid Högskolan Väst. Jan Nygren är bördig från Trollhättan och var styrelseordförande på Högskolan Väst tiden 1 maj 2007 till 30 april 2013. En tid präglad av campussammanslagning, rektorsrekrytering och utbyggnad av forskarutbildning. Han har ett mångårigt förflutet som socialdemokratisk politiker. Han har bland annat varit SSU-ordförande, statssekreterare och samordningsminister. Han var i många år verksam vid Saab AB i Linköping där han under ett antal år vice VD och även senior advisor. Nygren har ett starkt engagemang i kunskaps- och FoU-frågor. Han är bland annat ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 2005 och är sedan 2015 styrelseordförande i Försvarets materialverk.

Motivering:
"Jan Nygren verkade med kraft som högskolans ordförande under en expansiv och transformativ tid då högskolan erhöll egna forskarutbildningsrättigheter, började använda sitt nya campus och satte forskningen definitivt på kartan med att samproducera nya kunskaper. Med ett stadigt lugn och strategisk medvetenhet stod Nygren för både utveckling och ett aktivt omvärldsarbete på ett föredömligt sätt."

Curt Muhrén - 2014

Curt Muhrén har gjort mångåriga och betydelsefulla insatser för Högskolan Väst. Bland annat i rollen som mentor för forskare och som kunskapsresurs i samband med uppbyggnaden av produktionsteknisk forskning. Han arbetade bland annat som konstruktör på Svenska Flygmotor. När han gick i pension 1992 var han chef för koncernens bearbetningslaboratorium. Han har också undervisat i bearbetningsteknik inom produktionsteknik vid Högskolan Väst,

Ur motiveringen:
"Som tidigare chef för Volvos samlade bearbetningslaboratorium, kunskapsresurs i samband med uppbyggnaden av högskolans produktionstekniska forskning och mentor för forskare vid Högskolan Väst (dåvarande Trollhättan/Uddevalla), är Curt Muhrén en självklar hedersdoktor vid Högskolan Väst".

Senast uppdaterad