Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Oförstörande provning kan göra nytta i många olika branscher, exempelvis tillverkningsindustrier som satsar på additiv tillverkning och andra nya tillverkningsmetoder. Detta blir allt viktigare eftersom konkurrensförmågan i framtidens produktionssystem i mångt och mycket kommer att vara kvalitetsbaserad. På Högskolan Väst utvecklar vi simuleringsmodeller och verktyg som säkerställer produktkvaliteten vid additiv tillverkning i olika metalliska material och kompositer. 

Högskolan Västs forskningsprofil inom oförstörande provning är ledande i norra Europa. Vår kombination av teoretisk och experimentell forskning är unik. Nu utökar vi forskarteamet inom oförstörande provning med fler doktorander och bygger en bredare palett av kompetenser. I vår fysiska forskningsmiljö Produktionstekniskt centrum finns en röntgenbaserad CT-scanner (XCT) som gör det möjligt att utveckla vår kompetens inom röntgenteknik.  

Tillämpad matematisk modellering av metoder för oförstörande provning (OFP)

  • Utveckling och experimentell validering av matematiska modeller för olika OFP-metoder.
  • TIllämpad matematisk modellering i utvecklingen av oförstörande provning som ett verktyg för materialkaraktärisering och nya OFP-tekniker.

Metodforskning och utveckling för industriellt robust och pålitlig oförstörande provning

  • Inspektion av metalltillägg DED/LMD, PBF och bindande sprutning.
  • Svetsar, gjutningar och reparationer.
  • Inspektion under drift (ISI)

Forskare


Erik Lindgren

Erik Lindgren Forskare
erik.lindgren@hv.se

Oskar Tofeldt

Oskar Tofeldt Forskare PhD in Non-Destructive Evaluation
oskar.tofeldt@hv.se

Håkan Wirdelius

Håkan Wirdelius Professor
hakan.wirdelius@hv.se

Doktorander


Mikael Sahl

Mikael Sahl Doktorand
mikael.sahl@hv.se
Senast uppdaterad