Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Med C-MAS designar du istället ett Plug & Produce-system som gör det enkelt att snabbt anpassa sig till förändringar i produktionen. Detta tillvägagångssätt möjliggör mobilitet och återanvändbarhet mellan stationer, vilket säkerställer att ditt produktionssystem kan anpassas efter aktuella produktkrav.

Exempelscenarier:

  • Återanvända industrirobot: En industrirobot ska flyttas och återanvändas i en ny robotcell. Detta skulle normalt kräva omfattande tid för programmering och förberedelse. Med C-MAS och Plug & Produce kan detta göras på några minuter. Detta beror på att hårdvara och logik är standardiserade och inte innehåller någon information om det lokala systemet.
  • Uppdatera robotverktyg: Om ett robotverktyg uppdateras med nya värden såsom kalibrering, lagras dessa värden i verktygets agent så att de följer verktyget runt fabriken. Detta gör det enklare att flytta verktyg till nya stationer. De behöver bara förberedas en gång och kan sedan användas i vilken robotcell som helst som kör C-MAS utan omprogrammering.
  • Distribuering av produkt: En produkt kan distribueras i vilket C-MAS-system som helst så länge varje nödvändig resurs finns tillgänglig i det systemet. Produkten söker efter kompatibla resurser för att nå alla sina tillverkningsmål.

Samarbetsmöjligheter:

Vi är öppna för samarbete med företag, universitet och högskolor. Om du är intresserad av att utforska samarbeten i form av ett forskningsprojekt, tveka inte att kontakta oss.

Ladda ner C-MAS:

Ladda ner filen C-MAS_2.5.zip, som innehåller cmas.exe. Du kan också köra simulation.exe som är en simulerad Plug & Produce-miljö, perfekt för testning och utvärdering. Exempelprojekt för simuleringen kan du hitta i mappen ”Crane”.

Senast uppdaterad