Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fraktfartyg i hamn

Globala leveranskedjor kan bara fungera som komplexa system där den tekniska utvecklingen matchas av den organisatoriska kapaciteten att få dem att fungera.

De tre områdena logistik, verksamhetsledning och informationsteknologi måste studeras tillsammans för att kunna hantera de utmaningar som systemet står inför överlag. Störningar vid en anläggning på en annan kontinent kan störa lokala produktionssystem, och därför måste alltmer internationella leveranskedjor förbli effektiva samtidigt som de blir mer motståndskraftiga. Det är ofta överlappningar av olika områden som ger möjligheter till forskning inom detta område. 

Bild till webbsida om forskningen inom Logistik och verksamhetsledning

Mer specifika områden som studeras av gruppen är exempelvis: 

  • Kunskapshantering inom logistik, detta forskningsområde kan kopplas till idén om design och utveckling för förbättrad hållbarhet i forsörjningskedjor.
  • Lean och agila system och deras utveckling. Till exempel effekten av artificiell intelligens och augmented reality-tekniker för digitaliseringen av Lean och Six Sigma.
  • Distributionssystem, deras organisation och användning av ny teknik för distribution. I denna riktning kan vi också ta med en del av forskningen om samhällelig motståndskraft och hur civilsamhället påverkas av kommersiella produktionssystem och deras robusthet. 

VI arbetar med djupgående och detaljerad operationsforskning. Det inkluderar problemlösningstekniker och användning av ett brett utbud av matematiska modeller som försöker beskriva in- och output-transformationsprocessen i strävan efter ett bättre beslutsfattande och effektivitet. Detta säkerställer att företag är effektiva i att använda resurser för att möta kundernas krav. 

Forskare


Lena Aggestam

Lena Aggestam Avdelningschef
lena.aggestam@hv.se

Roy Andersson

Roy Andersson Professor Associate Professor
roy.andersson@hv.se

Tomas Beno

Tomas Beno Professor
tomas.beno@hv.se

Leif Magnus Jensen

Leif Magnus Jensen Universitetslektor
leif-magnus.jensen@hv.se
Senast uppdaterad