Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inom produktionsledning är kapacitetsplanering för ökat resursutnyttjande centralt. Exempel på forskningsfrågor är hur den nuvarande kapaciteten i ett produktionssystem kan utnyttjas optimalt, hur en förändring i strukturen eller kalibreringen av ett produktionssystem påverkar dess kapacitet och hur den faktiska kapaciteten i ett produktionssystem kan mätas objektivt.

Ett annat exempel är produktionsledningsfrågor i produktionssystem och leveranskedjor där andelen operativa beslut som görs av datoralgoritmer ökar vilket väcker många frågor av etisk och produktionsledningskaraktär som behöver utforskas. Ytterligare exempel på ett utvecklingsområde är styrningssystem där andelen operativa beslut som görs av algoritmer, vilket ökar i många typer av produktionssystem och leveranskedjor, som väcker många frågor av etisk och produktionsledningskaraktär som behöver utforskas.

Möjligheterna att integrera Industri 4.0-verktyg och metoder som Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI) och Virtual Reality (VR) i framtida produktions- och serviceprocesser är ett annat identifierat utvecklingsområde som bidrar till den vetenskapliga utvecklingen av forskningsmiljön samt till regional utveckling. Ett ökat utnyttjande av digitala verktyg och ökat krav på kompetens relaterad till digitalisering är här centralt. Målet är att förbättra digitaliseringen av produktionshanteringsverktyg och metoder i produktions- och serviceprocesser, både inom forskning och utbildning.

Kontakt


Senast uppdaterad