Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

PTC-miljö med automationslabb i fokus

 

MÅNGSIDIGA FORSKARGRUPPER MED AVANCERAD UTRUSTNING

Våra forskare inom produktionsteknik har en mängd specialiteter och bakgrunder. Några av dem är födda och uppvuxna i regionen, men ett stort antal har en internationell bakgrund. Arbetsspråket är engelska, och det finns ofta utbyte med flera utländska universitet. Det innebär bland annat att gästforskare ofta är på plats, vilket gör det möjligt att bedriva gemensamma forskningsprojekt.

Här arbetar fysiker och matematiker tillsammans med experter på produktionsteknik, materialteknik, robotteknik, processtyrning och reglerteknik, simulering eller automatisering. Forskarna utnyttjar ständigt varandras kompetenser och de har tillgång till ett varierat utbud av maskiner kompletteras med en stor variation av mätutrustning. 

FORSKARE OCH INDUSTRI I SAMARBETE

Forskargruppen är en del av Produktionstekniskt Centrum, PTC, en samverkansarena  som drivs av Högskolan Väst, Innovatum Science Park, IUC Väst, GKN Aerospace Sweden och Swerim. I nätverket PTC ingår ett  20-tal företag inom tillverkningsindustrin i regionen.

Forskargruppen och dess laboratorieutrustning finns i PTC:s lokaler, det vill säga på en neutral arena. Det gör det lättare att engagera sig i den typ av samarbete som annars skulle ha varit svårt att uppnå. Till exempel har forskarna ofta ett nära samarbete med företagens operatörer. De tar itu med problem som är av hög prioritet för företagen och kan komma med lösningar som ofta bara behöver några små justeringarför  att fungera i deras produktion.

Forskarna bidrar med något som företagen normalt inte får ut när de ensamma driver sina utvecklingsprojekt; den senare brukar fokusera på att producera lösningar på särskilda problem, men dessa lösningar kanske inte fungerar efter ett produktionsomorganisation. Forskarna däremot gräver djupare i problemen. De producerar kunskap som gör det möjligt för också framtida problem som måste lösas.

VETENSKAPLIGT RÅD

Till gruppen finns kopplat ett vetenskapligt råd som består av:

Per Woxenius, GKN Aerospace, ordförande
Uta Klement, Chalmers Tekniska Högskola
Jan-Eric Ståhl, Lund Tekniska Högskola
Bengt Lennartson, Chalmers Tekniska Högskola
Gunnar Bolmsjö, Linnéuniversitetet
Anders Jarfors, Jönköping University
Ulf Arnemo, Volvo CE

Senast uppdaterad