Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fixturdetalj från labbövning SUMAN-Next

Fram till 2023 har kärnan i forskningen handlat om att utveckla grundläggande förståelse för sambanden mellan teknikens processer, mikrostruktur och egenskaper. Men för att dessa resultat ska underlätta robust och tillförlitlig tillverkning av komponenter med optimal materialkvalitet krävs ytterligare kunskaper och kompetenser.

Detta omfattar nya inline-övervaknings- och processkontrollsystem samt utveckling av ett system som kan hantera all genererad data på ett smart och effektivt sätt. Det här är nödvändigt för att kunna beräkna viktiga justerande åtgärder och mata tillbaka datan in i processen för att säkerställa materialkvalitet under hela produktionsprocessen. 
 
Följande forskningsfrågor knyter an till den forskning som bedrivs vid Högskolan Väst idag: 

  • Öka förståelsen för hur processparametrar påverkar bygghastighet, defekter, homogenitet, med mera i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning med laser eller elektronstråle som energikälla.
  • Öka förståelsen för hur efterbehandling som exempelvis värmebehandling och het isostatisk pressning påverkar materialens mikrostruktur och egenskaper.
  • Identifiera och utvärdera metoder som möjliggör tillförlitlig och adaptiv processtyrning.
  • Utveckla icke-förstörande provningsmetoder för detektering och karaktärisering av defekter, för mätning och analys av yt-topografi med koppling till kontroll av materialkvalitet.
  • Utveckla fysikaliskt baserade simuleringsmodeller för prediktering av både mikrostrukturutveckling och restspänningar kopplade till temperaturhistorik.
  • Utveckla kapabilitet som möjliggör beräkning och prediktering av egenskaper hos byggt material baserat på mikrostruktur och defektpopulationer. 

Forskare


Claes Fredriksson

Claes Fredriksson Universitetslektor
claes.fredriksson@hv.se

Thomas Hansson

Thomas Hansson Forskare
thomas.hansson@hv.se

Magnus Neikter

Magnus Neikter Universitetslektor
magnus.neikter@hv.se

Robert Pederson

Robert Pederson Professor
robert.pederson@hv.se

Sushovan Roychowdhury

Sushovan Roychowdhury Universitetslektor, adjungerad
sushovan.roychowdhury@hv.se

Anders Snis

Anders Snis Universitetslektor, adjungerad
anders.snis@hv.se

Doktorander


Linda Squillaci

Linda Squillaci Forskningsassistent
linda.squillaci@hv.se

Kameshwaran Swaminathan

Kameshwaran Swaminathan Doktorand
kameshwaran.swaminathan@hv.se

Karthikeyan Thalavai Pandian

Karthikeyan Thalavai Pandian Doktorand
karthikeyan.thalavai-pandian@hv.se

Karthik Vaidyalingam Arumugam

Karthik Vaidyalingam Arumugam Doktorand
karthik.vaidyalingam-arumugam@hv.se

Forskningsingenjör


Jonas Olsson

Jonas Olsson Forskningsingenjör
jonas.olsson@hv.se
Senast uppdaterad