Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kuber tillverkade i AM

Vår forskning inom pulverbäddsbaserad additiv tillverkning spänner över ett brett område och inkluderar flera olika forskargrupper. Kärnan i forskningen är att utveckla grundläggande förståelse för sambanden mellan pulverbäddprocessen och materialens mikrostruktur och egenskaper. På sikt kommer forskningsresultaten att bidra till en robust och tillförlitlig tillverkning av komponenter med tillräcklig materialkvalitet med hjälp av additiv tillverkning.

Forskarna arbetar bland annat med att:

  • Öka förståelsen för hur processparametrar påverkar bygghastighet, defekter, homogenitet, med mera i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning med laser eller elektronstråle som energikälla.
  • Öka förståelsen för hur postprocesser som exempelvis värmebehandling och het isostatisk pressning påverkar materialens mikrostruktur och egenskaper.
  • Identifiera och utvärdera metoder som möjliggör tillförlitlig och adaptiv processtyrning.
  • Utveckla icke-förstörande provningsmetoder för detektering och karaktärisering av defekter, för mätning och analys av yt-topografi med koppling till kontroll av materialkvalitet.
  • Utveckla fysikaliskt baserade simuleringsmodeller för prediktering av både mikrostrukturutveckling och restspänningar kopplade till temperaturhistorik.
  • Utveckla kapabilitet som möjliggör beräkning och prediktering av egenskaper hos byggt material baserat på mikrostruktur och defektpopulationer.

Forskningsresultaten kommer att ge bättre kontroll över materialegenskaperna – både direkt efter tillverkningen och efter implementering av eventuella post-byggprocesser. Dessutom kommer digitalisering av all data som genereras under tillverkningsprocesserna att användas för att ta fram skräddarsydda egenskaper, utveckla styrstrategier och validera simuleringsmodeller.

Kontakt


Robert Pederson

Robert Pederson Avdelningschef, tf
robert.pederson@hv.se
Senast uppdaterad