Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

CT-scanner (XCT)  på PTC

Forskningen inom processtyrning, övervakning och oförstörande provning fokuserar på tillverkningsprocesserna svetsning och additiv tillverkning med metalliska material.

Viktiga utmaningar är att utveckla:

  • prediktiva modeller för de interna materialflöden och temperaturfält som tillverkningsprocesserna innebär
  • automatisk styrning av processer med kompetensbaserade lärandesystem och självreglering
  • automatiska eller semiautomatiska inspektionsmetoder.

Forskningen sker i nära samverkan med forskarkolleger som arbetar med material och tillverkningsprocesser. Det gäller speciellt monitorering och datalagring under pågående tillverkningsprocesser eller efteråt för att öka processförståelse och för att validera simuleringsmodeller.

Resursoptimering är ett exempel på utvecklingsområde där frågeställningar som; kan AI användas för att minimera resursåtgång av material, energi och mänsklig tid. Centralt i detta sammanhang är återvinning och återtillverkning för att kunna skapa ett cirkulärt ekosystem. Framtida industriella intelligenta styrsystem förutsätter en symbios och en interaktion mellan människa och maskin/dator för monitorering och styrning.

Kontakt


Håkan Wirdelius

Håkan Wirdelius Professor
hakan.wirdelius@hv.se
Senast uppdaterad