Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

WAAM printing skates på Högskolan Väst.

Det tematiska området Svetsning och svetsbaserad additiv tillverkning har en av de största forskargrupperna inom Högskolan Västs produktionstekniska forskning. Ett 30-tal personer arbetar inom tre huvudområden:  

Metallurgi 
Inom den metallurgiska forskningen ligger fokus på grundläggande forskning kring svetsning och svetsbaserade AM-tekniker för att förbättra förståelsen för mikrostruktur, defekter och deras påverkan på mekaniska egenskaper. Forskningen bedrivs på ett brett spektrum av material, från nickelbaserade superlegeringar, rostfria stål och duplexstål, till aluminium- och titanlegeringar. 
 
Simulering av fysikaliska processer  
Inom området simulering av fysikaliska processer utvecklar vi modeller för att beskriva värmekällor som ljusbåge eller laser, samt smältpoolen. Dessa modeller kan användas för att förutsäga bildandet av porositet, defekter, temperatur- och spänningsgradienter med mera. 
 
Processkontroll 
Forskningen inom processkontroll har fokus på att förbättra processoptimering och automatisering (avkänning, övervakning och styrning). 
 
Samverkan mellan forskningsområdena möjliggör ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte inom gruppen. Det medför i sin tur att vi arbetar enligt en tvärvetenskaplig forskningsmetod som gör vår forskargrupp inom Svetsning & Svetsbaserad AM unik i Norden. 
 
Forskningsaktiviteterna ligger i linje med industrins krav på att förbättra systemeffektiviteten. Det handlar om att producera komponenter av material som är svåra att svetsa och att skräddarsy komponenter med hjälp av additiv tillverkning baserat på industrins behov. 
 
Behoven av ökad produktionshastighet och grundläggande förståelse för båg- och lasersvetsning tillgodoses av forskningen inom processkontroll- och processimuleringsområdena. 
 
Svetsforskargruppen är den största i Norden och har som mål att bli nationellt och internationellt erkänd. Gruppen är aktivt engagerad i nationella och internationella organisationer som exempelvis International Institute of Welding (IIW) och Swedish Production Academy (SPA). Forskarna har även etablerat aktiva forskningssamarbeten med internationella partner från både akademi och industri. 

Forskare


Joel Andersson

Joel Andersson Professor Professor of Material Science and Director Production Technology
joel.andersson@hv.se

Pradip Aryal

Pradip Aryal Postdoktor
pradip.aryal@hv.se

Isabelle Choquet

Isabelle Choquet Avdelningschef
isabelle.choquet@hv.se

Ebrahim Harati

Ebrahim Harati Universitetslektor
ebrahim.harati@hv.se

Paul Kah

Paul Kah Professor
paul.kah@hv.se

Peigang Li

Peigang Li Universitetslektor
peigang.li@hv.se

Morgan Nilsen

Morgan Nilsen Universitetslektor Doktor i produktionsteknik
morgan.nilsen@hv.se

Vivek Patel

Vivek Patel Universitetslektor Docent, Associate Professor
vivek.patel@hv.se

Fredrik Sikström

Fredrik Sikström Universitetslektor Docent (Associate Professor)
fredrik.sikstrom@hv.se

Maria Asuncion Valiente Bermejo

Maria Asuncion Valiente Bermejo Universitetslektor Docent, Associate Professor
asun.valiente@hv.se

Jörg Volpp

Jörg Volpp Universitetslektor Associate Professor
jorg.volpp@hv.se

Doktorander


Achmad Ariaseta

Achmad Ariaseta Doktorand
achmad.ariaseta@hv.se

Gökce Aydin

Gökce Aydin Doktorand
gokce.aydin@hv.se

Agnieszka Kisielewicz

Agnieszka Kisielewicz Doktorand
agnieszka.kisielewicz@hv.se

Yongcui Mi

Yongcui Mi Doktorand
yongcui.mi@hv.se

Dilipkumar Choudary Ratnala

Dilipkumar Choudary Ratnala Doktorand
dilipkumar-choudary.ratnala@hv.se

Atieh Sahraeidolatkhaneh

Atieh Sahraeidolatkhaneh Doktorand
atieh.sahraeidolatkhaneh@hv.se

Forskningsingenjörer


Niclas Berglund

Niclas Berglund Forskningsingenjör
niclas.berglund@hv.se

Kjell Hurtig

Kjell Hurtig Forskningsingenjör
kjell.hurtig@hv.se

Mattias Igestrand

Mattias Igestrand Forskningsingenjör 0701039817
mattias.igestrand@hv.se

Björn Särnerblom

Björn Särnerblom Forskningsingenjör
bjorn.sarnerblom@hv.se
Senast uppdaterad