Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Laser Metal Deposition with powder (LMD powder)

Vår forskning inom svetsning och svetsbaserad additiv tillverkning fokuserar på tre huvudområden; metallurgi, processfysikmodellering och processutveckling. Vi har en komplett och integrerad forskargrupp som täcker ämnen av central karaktär för svetsande industri.

Merparten av den här forskningen tar avstamp utifrån ett materialvetenskapligt perspektiv där processförståelse och hur dess inverkan på metalliska material kopplas ihop för att skapa förståelse för hur exempelvis defekter kan minimeras och hur mekaniska egenskaper kan förbättras.

Forskningen har två syften:

  • Att studera och förbättra förståelsen för svetsprocesser och svetsbaserad additiv tillverkning och deras påverkan på material.
  • Att möta industrins kompetensbehov inom svetsning och tillhörande tekniker som material och additiv tillverkning. Det gör vi främst genom att utbilda på avancerad nivå via masterprogram och forskarutbildningar, men även via våra kandidatprogram. Därutöver erbjuder vi kurser skräddarsydda för anställda inom tillverkningsindustrin.

Kontakt


Senast uppdaterad