Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningen inom termisk sprutning (TS) var det allra första forskningsområdet som etablerades på Högskolan Väst under tidigt 1990-tal. Under de senaste två decennierna har TS fortsatt att vara en central pelare inom högskolans forskning. Idag ingår TS-forskningen i avdelningen för maskinteknik och drar nytta av både gruppens gedigna erfarenhet och den toppmoderna infrastruktur som finns tillgänglig. 

 
Unik anläggning för termisk sprutning på Högskolan Väst

Gruppens ledande position inom TS-forskning globalt underlättas av tillgången till följande två unika utrustningar:

  • AxialmataD atmosfärisk plasmasprutning (APS) som levererar den högsta termiska energin bland alla varianter av termisk sprutning.
  • Höghastighetsflamsprutning HVAF (High-Velocity Air-Fuel) som använder sig av väldigt hög kinetisk energi för att kompensera för låg bearbetningstemperatur.

Illustration till webbsida om Termisk sprutning

Denna kombination ger forskargruppen en exceptionellt bred kompetens inom termisk sprutning vilket endast ett fåtal TS-grupper världen över kan erbjuda. Utöver sprutanläggning har labbet på Högskolan Väst en rad avancerade utrustning för processtyrning, karakterisering av ytbeläggningar och prestandautvärdering av komponenter i olika miljöer.  

Huvudsakliga forskningsområden 

Under åren har ett vetenskapligt starkt forskningsområde inom termisk sprutning utvecklats med hjälp av en rad projekt stödda av KK-stiftelsen och andra finansieringsorgan, såsom Energimyndigheten (Energimyndigheten, EM), Vinnova, Vetenskapsrådet (VR) och EU. Forskningen omfattar processutveckling, skräddarsy beläggningsegenskaper, öka processeffektiviteten samt applikationsutveckling för att bredda dess användningsområden.  

Nya bearbetningsmetoder: 

Gruppen har avsevärt utökat sina bearbetningsmöjligheter genom att använda pulver, suspensioner och förbehandlingslösningar för att skapa beläggningar med noggrant kontrollerad mikrostruktur – allt från porös till tät, och från kolumnär till tät med vertikala sprickor. Nyligen har även olika typer av "hybrid" råmaterial använts tillsammans för att skapa nya funktionsberoende beläggningsstrukturer. Genom detta har gruppen utökat sin forskningsbas ytterligare till nya områden, såsom biokompatibla, fotokatalytiska och luminescerande skikt, samt beläggningar för bränsleceller och batterikomponenter. 

Illustration till webbsida om Termisk sprutning
  
Användningsområden i fokus 

Under många år var gruppens forskning inriktad på att utveckla termiska barriärbeläggningar (TBC) främst för flygmotorer, landbaserade gasturbiner och fordonsindustrin. Under de senaste åren har forskargruppen gradvis breddat sin kompetens mot nya tillämpningar, till exempel beläggningar för miljöbarriärer, slitageskydd och korrosionsskydd. 

  Illustration till webbsida om Termisk sprutning

Illustration till webbsida om Termisk sprutning


Samarbeten 

TS-gruppen har ett mycket väl utbyggt nationellt och internationellt nätverk. Deras position som Sveriges bäst utrustade laboratorium för termisk sprutning inom akademin har i hög grad bidragit till att underlätta ett stort samarbetsnätverk. Detta nätverk omfattar ledande forskargrupper inom termisk sprutning liksom företag både i Sverige och utomlands. Några av de viktigaste samarbetspartnerna inom respektive kategori listas nedan som exempel: 
  

Forskargrupper: 

Chalmers University of Technology, Sweden 
University of Modena and Reggio Emilia, Italy 
IPP, Czechia 
Technical University – Chemnitz, Germany 
Stony Brook University, USA 
Forschungszentrum Jülich, Germany 
Indian Institutes of Technology – Bombay, Kanpur, Ropar, India 
University of Stuttgart, Germany 
Tampere University of Technology, Finland 
University of Turku, Finland  
MAX IV – European Spallation Source, Sweden 
  


Företagspartner: 

Pratt & Whitney – USA 
Safran – France 
Saint Gobain – France 
MAN Energy Solutions – Denmark 
Treibacher – Austria 
Oerlikon Metco – Switzerland 
GKN Aerospace 
Siemens 
Höganäs 
Sandvik 
Andritz 
ABB 
Scania 
Volvo Penta 
Volvo Trucks 
Volvo Cars 
AC Floby 
TSE 
LiFeSiZe  
  

Forskare


Madhura Bellippady

Madhura Bellippady Postdoktor
madhura.bellippady@hv.se

Vasanth Gopal

Vasanth Gopal Postdoktor
vasanth.gopal@hv.se

Mohit Gupta

Mohit Gupta Avdelningschef Associate Professor in Production Technology
mohit.gupta@hv.se

Shrikant Joshi

Shrikant Joshi Professor Doctor of Philosophy, Chemical Engineering
shrikant.joshi@hv.se

Nicolaie Markocsan

Nicolaie Markocsan Professor
nicolaie.markocsan@hv.se

Tunji Owoseni

Tunji Owoseni Postdoktor Dr
tunji.owoseni@hv.se

Doktorander


Ali Eskandari

Ali Eskandari Doktorand
ali.eskandari@hv.se

Forskningsingenjör


Stefan Björklund

Stefan Björklund Utvecklingsingenjör F&U ingenjör
stefan.bjorklund@hv.se

Magnus Sandberg

Magnus Sandberg Supporttekniker, Forskningsingenjör
magnus.sandberg@hv.se
Senast uppdaterad