Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student Robotmaster på PTC beskuren

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Vi genomför kurser som är skräddarsydda för din organisations behov och vi erbjuder också färdigpaketerade utbildningar. Kurserna kan ges i flexibla former med distansteknik eller som hel- eller halvdagsföreläsningar, eller i seminarieform. Vi erbjuder handledningsuppdrag eller inspirationsföreläsningar. Som kursdeltagare får du dessutom högskolepoäng om så önskas.

Just nu erbjuder vi gratis kompetensutvecklingskurser inom produktionsteknik. Kurserna ingår i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.
Mer information om kurser och anmälan.

Är din organisation eller företag intresserad av att diskutera eller köpa en kurs? Läs mer om Uppdrag och uppdragsutbildning inom teknik.

Utbildningsprogram

På kandidatnivå finns följande programutbud: 

Dataingenjör – programmering och nätverksteknik, 180 hp
Elektroingenjör – elkraft och hållbara elsystem, 180 hp
Elektroingenjör – elektriska fordon, 180 hp 
Industriell ekonomi, 180 hp 
Maskiningenjör, 180 hp (tre inriktningar: industriell produktion, produktionsteknik och produktutveckling) 
Internationell maskiningenjör, 180 hp (startar våren 2023)

Tvåårigt program:

Nätverksteknik med IT-säkerhet 120 hp 

Magisterprogram:

Magister i AI och automation, 60 hp
Magister i cybersäkerhet, 60 hp
Magister i elektriska fordon för maskiningenjörer, 60 hp
Magister i Robotik och Automation, 60 hp 

Magister i tillverkningsteknik, 60 hp

Flera magisterprogram ges både på campus i Trollhättan och på distans. Några kan läsas på halvtid. Läs mer!

Masterprogram:

Master i AI och automation, 120 hp
Master i robotik och automation, 120 hp
Master i svetsteknologi, 120 hp
Master i tillverkningsteknik, 120 hp

Alla program på avancerad nivå erbjuds på engelska. Forskare och lärare undervisar och handleder studenter direkt kopplade till relevanta och pågående forskningsprojekt.

Mer information om utbildningar inom ingenjörsvetenskap

Forskarutbildning i produktionsteknik

På Högskolan Väst kan man examineras som doktor inom forskningsområdet produktionsteknik. Doktorander i produktionsteknik blir medlemmar av forskargruppen Produktionsteknik. Mer information 

Företagsforskarskolan Smart Industry Sweden

Forskarskolan Smart Industry Sweden skapar en sammanhållen grupp av industridoktorander som kommer att bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Forskningsbredden i forskarskolan är unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom smart industri. Medverkande lärosäten förutom Högskolan Väst, är Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Jönköping University samt Mittuniversitetet. Mer information
Kontakt Högskolan Väst: Lennart Malmsköld

Företagsforskarskolan SiCoMaP - Simulation and Control of Material affecting Processes (avslutad 2021)

I företagsforskarskolan Sicomap  har industridoktorander forskat i nära samverkan med företag samtidigt som de genomfört sina doktorandstudier inom produktionsteknik på Högskolan Väst. Totalt har 11 industriföretag engagerat 20 doktorander mellan 2012 och 2021. Forskarskolans övergripande syfte var att utbilda internationellt konkurrenskraftiga doktorer som direkt kan föra in forskningsresultat i svensk tillverkningsindustri och på så vis höja kompetensnivån ute hos företagen. Ta del av resultat och reflektioner om Sicomap. 

Kontaktpersoner


Senast uppdaterad