Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.Marie Karlsson-Tuula
, juris doktor, professor i civilrätt, Högskolan Väst. Forskar inom insolvensrätt och central förmögenhetsrätt och har skrivit en rad böcker inom området. Adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige. Har även arbetat som polischef under flera år och varit extra åklagare. Initiativtagare till Akademien för insolvensrätt.
Annina, H. Persson, juris doktor, professor i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt vid Institutionen för fastigheter och byggande, KTH, och gästprofessor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Forskar inom den centrala förmögenhetsrätten med särskild inriktning mot krediträtt, sakrätt och insolvensrätt. Har innehaft flera expert- och styrelseuppdrag samt är dessutom författare till ett flertal vetenskapliga verk inom området.

Karl Gratzer, disputerade 1996 och är sedan 2006 professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och företagsutveckling samt sedan 2008 professor i ekonomisk historia med inriktning på entreprenörskap. Han har varit forskningsledare och ansvarig för högre utbildning på Institutionen för företagsekonomi, Södertörns högskola. Han är ledamot i Entreprenörskapsforum, medlem i elektorsförsamlingen för FAS, sakkunnig för Riksbankens jubileumsfond samt ledamot i Bolagsverkets insynsråd.Ekonomie doktor Johan Lorentzon, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Han Bedriver forskning inom redovisning med särskild inriktning mot internationell harmonisering och värdering av tillgångar. Johan Lorentzon har erfarenhet av styrelsearbete i olika företag och organisationer samt företagsvärdering.
 
Mikael Mellqvist, juris hedersdoktor vid Stockholms universitet och f.d. lagman i Gotlands tingsrätt. Mikael Mellqvist arbetade under flera år på Justitiedepartementet med lagstiftning inom det insolvensrättsliga området. Han har givit ut ett flertal läroböcker och handböcker i civilrätt, processrätt och insolvensrätt.
Ulrik Hägge
är advokat och delägare i Rosengrens Advokatbyrå sedan 1994. Han gjorde sin tingsnotarietjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt 1987-89 och var sedan biträdande jurist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Göteborg, 1989 - 1993.Ingrid Arnesdotter
är civilekonom (HHG), jur.dr. i civilrätt (Ua) och professor i affärsrätt vid Linköpings universitet sedan 1998, numera som emerita. Intresseområdet innefattar i första hand de delar av affärsrätten inom vilka kunskaper i redovisning och finansiering är särskilt fruktbara, såsom företags kapitalförsörjning (såväl via eget som främmande kapital) och rekonstruktion av den verksamhet som bedrivs av företag på obestånd. 

Bo Nordlund, tekn. doktor (examen vid KTH), universitetslektor deltid på Handelshögskolan vid Karlstads universitet inom företags- och fastighetsekonomi. Arbetar dock merparten av tiden i egna bolaget BREC-Bo Nordlund Real Estate Consulting AB som värderings- och redovisningsspecialist med inriktning mot fastigheter och fastighetsföretag. Tidigare bl.a. auktoriserad revisor och ledamot i FARs Policygrupp för redovisning. Har skrivit många artiklar i form av vetenskapliga publiceringar och i annan form inom sina specialområden samt medverkat som författare i böcker inom dessa områden.

Hans AnderssonHans Andersson arbetar sedan 2000 på Advokatbyrån Kaiding. Hans huvudinriktning är obeståndsrelaterad juridik där han arbetar som konkursförvaltare, rekonstruktör, processförare, och bistår företag vid betalningssvårigheter. Hans är också engagerad inom insolvensrätten på riksnivå och har varit utsedd expert vid ett antal statliga lagutredningar inom området; nu senast utredningen om ny lag om företagsrekonstruktionen (SOU 2021:12). Hans är sedan ett antal år tillbaka ordförande för Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige, en intresseorganisation för landets konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer med cirka 400 medlemmar. Därutöver har Hans ett rättsvetenskapligt intresse och har publicerat artiklar med insolvensrättslig inriktning i Insolvensrättslig tidskrift, Juridisk Tidskrift och Svensk Juristtidning.
Senast uppdaterad