Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Medlemmar i forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) kan ansöka om stöd för att presentera forskningsresultat på nationella och internationella konferenser.

Forskarstuderande kan även söka stöd till forskarutbildningskurser vid andra lärosäten samt för språkgranskning.

Innan ansökan

1. Få godkänt av avdelningsledare att resan ryms inom planerad tjänsteplanering

2. Huvudhandledaren godkänner doktorandens deltagande i konferens/utbildning genom att mejla detta till kristina.johansson@hv.se

3. Få godkänt av prefekt/ motsvarande att institutionen/motsvarande finansierar traktamentet.

4. Fyll i reseorder i Primula web enligt nedan:

 Reseordern  skall innehålla:

  • Länk till konferensens webbsida
  • Det insända bidraget samt besked om att bidraget accepterats om så är fallet.
  • Tänkt tidskrift där konferenspublikationen efter bearbetning kan publiceras.
  • Kostnadsspecifikation för sökt belopp samt information om annan finansiering för resan (t.ex. förväntas institutionen bekosta eventuellt traktamente)
  • Tillstyrkan från berörd institution, och om den sökande är forskarstuderande skall även huvudhandledare tillstyrka 

Ansökningar behandlas löpande, och följande förutsättningar och kriterier ligger till grund för beslut:

  • Konferensen skall tillämpa peer-review på insända bidrag
  • Bidraget skall resultera i en konferenspublikation (conference proceedings eller motsvarande)
  • Konferenspublikationen skall ha hög relevans med avseende på LINA-miljöns kunskapsintressen
  • Det vetenskapliga värdet av konferenspublikationen ställs i relation till kostnaderna för resan samt resans miljöpåverkan (carbon footprint)  
  • Vid ansökan om stöd för språkgranskning ska ett kostnadsförslag bifogas ansökan.  

En ansökan som beviljas LINA-medel medför att den sökande åtar sig att, i samverkan med LINA:s ledning, arrangera ett seminarium kring den egna konferenspublikationen och övriga höjdpunkter och intryck från konferensen.

Ansökan skickas till kristina.johansson@hv.se och till lars walter@ hv.se

Reseorder skapas i Primula webb.

Senast uppdaterad